cvndp publikacie publikacie

Archeológia odkrýva minulosť v archívoch

prohaszka_fotoArcheologický ústav SAV vás srdečne pozýva na prednášku Die Wege und Möglichkeiten der archivalischen Archäologie in der Slowakei, v ktorej PhDr. Péter Prohászka predstaví potenciál archívnej archeológie pre bádanie slovenských prameňov, ako aj výsledky svojej doterajšej vedeckej činnosti na tomto poli, v súčasnosti vykonávanej na archeologickom ústave SAV v Nitre v rámci štipendijného programu SASPRO, spolufinancovaného Európskou úniou a Slovenskou akadémiou vied v rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Prednáška sa uskutoční 20. novembra 2017 o 14:00 v budove Archeologického ústavu SAV na Akademickej 2 v Nitre v zasadačke na prízemí.