cvndp publikacie publikacie

Život zrodený z kameňa a hliny

vedecky-brloh-archeologia-852x440Vedecký brloh je zábavným spôsobom podaná veda a jej rôzne oblasti deťom v školskom veku. Tento formát popularizácie vedy pripravujú  výmenníky s odborným garantom Slovenskou akadémiu vied Košice. V novembrovom brlohu (11. 11. 2017
deti objavia archeologické nálezy s trojicou lektorov Evou Horváthovou, Rastislavom Hrehom a Luciou Luštíkovou z Archeologického ústavu SAV. 

  • Viete, v akých drsných prírodných podmienkach sa vyvíjal najstarší predok človeka (pračlovek)?
  • Viete, ako si počas niekoľkých tisícročí predchodcovia moderného človeka zdokonaľovali pracovné nástroje a z akých materiálov ich vyrábali?
  • Čo bolo základným zdrojom ich obživy?
  • Poznáte rozdiely medzi životom pravekých lovcov a prvých poľnohospodárov?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky zodpovie trojica lektorov na príklade zachovaných archeologických nálezov.

Deti si vyskúšajú prípravu základných nástrojov ľudstva spôsobom, aký používali naši prapredkovia.

  • drvenie zrna na kamennej podložke
  • ručná výroba keramiky z hrnčiarskej hliny a jej výzdoba
  • tkanie najstaršieho typu látky na zvislých krosnách

„V rámci experimentálnej archeológie si premietneme techniky výroby kamenných nástrojov, trením kameňa o kameň sa pokúsime rozdrviť zrno na múku, z hliny si vyskúšame vymodelovať miniatúrne nádoby a iné drobné predmety, podľa vzorov pravekých hrnčiarskych predlôh si ich vyzdobíme a napokon zhotovíme aj repliku tkaniny pomocou jednoduchých drevených tkáčskych krosien. To všetko spravíme tak, ako to tisícročia pred nami robili šikovné ruky našich predkov,“ prezrádza Eva Horváthová o obsahu novembrového Vedeckého brlohu, ktorý sa bude konať počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 

Miesto konania: Ulica Obrody 2, Sídlisko Terasa, Košice

Dátum: 11. 11. 2017, v čase od 14.00 do 16.00