cvndp publikacie publikacie

Zomrel zakladateľ archeológie doby rímskej na Slovensku

titus-kolnikVo veku nedožitých 86 rokov zomrel 26. novembra 2017 v Nitre jeden z nestorov slovenskej archeológie PhDr. Titus Kolník, DrSc. Patril k prvým absolventom štúdia archeológie a národopisu Univerzity Komenského v Bratislave a už pred jeho ukončením sa stal pracovníkom Archeologického ústavu SAV. Zostal mu verný viac než polstoročie a v mnohých oblastiach ovplyvnil alebo prispel k jeho smerovaniu a profilovaniu tak v terénnej, ako aj v teoretickej oblasti. Doslova položil základy bádania o dobe rímskej na Slovensku, v germánskej i v rímskej problematike. Mnohými terénnymi aktivitami a výskumami získal a vybudoval jej rozsiahlu pramennú bázu, mimoriadne početnou a obsiahlou publikačnou činnosťou vytvoril jej pevnú chronologickú i historicko-interpretačnú štruktúru. Svojou usilovnosťou, zanietenosťou a obetavosťou sa vypracoval na vynikajúceho, medzinárodne etablovaného a uznávaného vedca. Slovenská veda a obzvlášť slovenská archeológia v ňom stráca výnimočnú osobnosť.

Česť jeho pamiatke!

 

Pracovníci Archeologického ústavu SAV