cvndp publikacie publikacie

Vianoce

 

 

Prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie Vianoc. Nech vo Vašich príbytkoch zavládne pohoda a dobrý duch sviatkov.

 

Všetko dobré Vám želajú

pracovníci Archeologického ústavu SAV

 

 

 

 

Pozvánka na voľby riaditeľa

Pozvánka

V mene výberovej komisie a z poverenia jej predsedu RNDr. Miroslava Morovicsa, CSc., vás pozývame na zhromaždenie zamestnancov Archeologického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej tiež organizácia), ktoré zvolávame v rámci výberového konania na post riaditeľa ústavu.

 

Uskutoční sa 18. 12. 2023 o 11.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí budovy SAV na Akademickej 2 v Nitre.

Na zhromaždení bude predstavený uchádzač na miesto riaditeľa organizácie. Po predstavení uchádzača sa uskutoční tajné hlasovanie, na ktorom sa zamestnanci organizácie, vymedzení v § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, k uchádzačovi vyjadria.

Aktuálny menoslov zamestnancov podľa § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii bude zverejnený najmenej tri dni pred dňom pohovoru na webovom sídle organizácie.

 

Mgr. Lucia Benediková, PhD.                                                                    PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.

Podpredsedníčka Správnej rady ArÚ SAV, v. v. i.                                 Predseda Vedeckej rady ArÚ SAV, v. v. i.

 

Nitra 24. 11. 2023

 

Zoznam oprávnených voličov

Mladé nádeje slovenskej vedy sa stretli pod Molpírom

Na úpätí hradiska Molpír (Foto S. Stegmann-Rajtár).

V dňoch od 5. do 7. decembra 2023 sa v Kongresovom centre SAV Smolenický zámok v Smoleniciach (okr. Trnava) uskutočnila konferencia Mladá nádej slovenskej vedy. Na inšpiratívnom podujatí sa s vedcami a vedkyňami zo Slovenskej akadémie vied stretli študenti a študentky z gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí v tomto roku uspeli v Stredoškolskej odbornej činnosti a na Festivale vedy a techniky AMAVET.

V bohatom programe sa rátalo aj s komentovanou exkurziou do neďalekej archeologickej lokality na vrchu Molpír. Tú síce trocha skomplikovalo decembrové počasie, a tak naše kroky najskôr smerovali do múzea v budove starej fary, kde sa účastníkom priblížil a zdôraznil nadregionálny význam halštatského hradiska Molpír.

V múzeu na starej fare (Foto V. Mitáš).

Výhodou alternatívneho programu bola možnosť vidieť celý rad pozoruhodných nálezov z archeologického výskumu tejto lokality. Cestou z múzea do Smolenického zámku sme sa zastavili pri betónovom modeli hradiska na úpätí Molpíra, kde odborný výklad už striedali zvedavé otázky zúčastnených. Zaujala ich remeselná výroba na hradisku, ale aj ďalekosiahle kontakty jeho obyvateľov či katastrofický zánik tohto sídla. Dúfame, že mladé vedecké talenty genius loci Molpíra oslovil a navštívia ho znovu v lepšom počasí.

 

Vladimír Mitáš – Susanne Stegmann-Rajtár

 

Film o hrobke z Popradu vyhral cenu na festivale Archeofilm Bratislava

Cenu odbornej poroty získali tvorcovia tretieho dielu dokumentárneho filmu o kniežacej hrobke z Popradu-Matejoviec (Foto: Daniel Dluhý).

Cenu odbornej poroty za najlepší dlhometrážny film 1. ročníka festivalu Archeofilm získali tvorcovia tretieho dielu dokumentárneho filmu o kniežacej hrobke z Popradu-Matejoviec

V čase od 1. do 3. decembra 2023 sa v bratislavskom kine Mladosť uskutočnil prvý ročník festivalu ARCHEOFILM BRATISLAVA. Ide o medzinárodný filmový festival, ktorý sa zameriava na kvalitné a informačne bohaté filmy s témou ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva. Festival organizoval Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a OZ Priatelia Bratislavy v spolupráci s talianskymi partnermi Firenze Archeofilm, Archeologia Viva a Giunti Editore.

V nedeľu 3. 12. mali diváci možnosť vidieť aj premiéru 3. časti dokumentu o kniežacej hrobke z Popradu-Matejoviec pod názvom „Slovenskí archeológovia na Slovensku a v Nemecku III. Návrat kniežaťa domov,“ ktorá vznikla v spolupráci RTVS a Trigon Production (režisér Jozef Chudík). Odborné podklady a rozhovory pre film poskytli aj naši archeológovia Mgr. Tereza Štolcová, PhD., PhDr. Karol Pieta, DrSc., doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. a Mgr. Viliam Mezey z AÚ SAV, v. v. i. v Nitre.

Tvorcovia filmu získali cenu odbornej poroty za najlepší dlhometrážny film 1. ročníka festivalu. Gratulujeme!

Pozývame Vás na prednášku významného nemeckého archeológa

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Vás srdečne pozýva na slávnostnú prednášku:

Detektorgängerei und Community Archaeology – Kooperative Wege für Citizen Science und Partiziptation

Prof. Dr. Dr. h.c. Clausa von Carnap-Bornheim

 

Miesto: Veľká prednášková sála na prízemí budovy SAV na Akademickej ulici 2 v Nitre

Dátum: 7. 12. 2023

Čas: 14:00