cvndp publikacie publikacie

Pozvánka na voľby riaditeľa

Pozvánka

V mene výberovej komisie a z poverenia jej predsedu RNDr. Miroslava Morovicsa, CSc., vás pozývame na zhromaždenie zamestnancov Archeologického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej tiež organizácia), ktoré zvolávame v rámci výberového konania na post riaditeľa ústavu.

 

Uskutoční sa 18. 12. 2023 o 11.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí budovy SAV na Akademickej 2 v Nitre.

Na zhromaždení bude predstavený uchádzač na miesto riaditeľa organizácie. Po predstavení uchádzača sa uskutoční tajné hlasovanie, na ktorom sa zamestnanci organizácie, vymedzení v § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, k uchádzačovi vyjadria.

Aktuálny menoslov zamestnancov podľa § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii bude zverejnený najmenej tri dni pred dňom pohovoru na webovom sídle organizácie.

 

Mgr. Lucia Benediková, PhD.                                                                    PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.

Podpredsedníčka Správnej rady ArÚ SAV, v. v. i.                                 Predseda Vedeckej rady ArÚ SAV, v. v. i.

 

Nitra 24. 11. 2023

 

Zoznam oprávnených voličov