cvndp publikacie publikacie

Archeológia odkrýva minulosť v archívoch

prohaszka_fotoArcheologický ústav SAV vás srdečne pozýva na prednášku Die Wege und Möglichkeiten der archivalischen Archäologie in der Slowakei, v ktorej PhDr. Péter Prohászka predstaví potenciál archívnej archeológie pre bádanie slovenských prameňov, ako aj výsledky svojej doterajšej vedeckej činnosti na tomto poli, v súčasnosti vykonávanej na archeologickom ústave SAV v Nitre v rámci štipendijného programu SASPRO, spolufinancovaného Európskou úniou a Slovenskou akadémiou vied v rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Prednáška sa uskutoční 20. novembra 2017 o 14:00 v budove Archeologického ústavu SAV na Akademickej 2 v Nitre v zasadačke na prízemí.

Deň otvorených dverí

Pozývame vás na deň otvorených dverí na Archeologickom ústave SAV.

bojna16

Téma podujatia: Tajomstvá archeológie. Za pokladmi minulosti.
Program: Výstava depotu želiez z Bojnej, pokladu strieborných mincí z Hybe a Lučivnej. Prednáška o
najnovších archeologických výskumoch. Prezentácia interdisciplinárnej spolupráce s rôznymi vednými
odbormi ako sú antropológia, zoológia, botanika, geológia, fyzika a iné.

 

Miesto konania: Budova SAV na Akademickej ulici 2 v Nitre

Dátum konania: 8. 11. 2017

Čas konania: 9.00-14.00

Prednáška:

Pozývame vás na prednášku o hradoch

pusty-hrad_pozvanka-prednaska-kniznica-2017_webVo štvrtok 9.11.2017 sa o 16:00 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutoční tradičná prednáška pre verejnosť o výsledkoch tohtoročného archeologického, archívneho a stavebnohistorického výskumu na Pustom hrade vo Zvolene i na hrade Peťuša v katastri obce Ostrá Lúka.

Prednášať budú archeológovia Ján Beljak z Archeologického ústavu SAV, Noémi Beljak Pažinová z Katedry archeológie UKF v Nitre, historik Pavol Maliniak z Katedry histórie UMB v Banskej Bystrici a stavebný historik Michal Šimkovic zo Zvolena.

Okrem samotnej prednášky ukážeme návštevníkom aj najkrajšie tohtoročné archeologické nálezy a venujeme im najnovšie prospekty o hradoch i pohľadnice. Tešíme sa na vašu účasť a srdečne vás pozývame.

Život zrodený z kameňa a hliny

vedecky-brloh-archeologia-852x440Vedecký brloh je zábavným spôsobom podaná veda a jej rôzne oblasti deťom v školskom veku. Tento formát popularizácie vedy pripravujú  výmenníky s odborným garantom Slovenskou akadémiu vied Košice. V novembrovom brlohu (11. 11. 2017
deti objavia archeologické nálezy s trojicou lektorov Evou Horváthovou, Rastislavom Hrehom a Luciou Luštíkovou z Archeologického ústavu SAV. 

  • Viete, v akých drsných prírodných podmienkach sa vyvíjal najstarší predok človeka (pračlovek)?
  • Viete, ako si počas niekoľkých tisícročí predchodcovia moderného človeka zdokonaľovali pracovné nástroje a z akých materiálov ich vyrábali?
  • Čo bolo základným zdrojom ich obživy?
  • Poznáte rozdiely medzi životom pravekých lovcov a prvých poľnohospodárov?

Odpovede na tieto a ďalšie otázky zodpovie trojica lektorov na príklade zachovaných archeologických nálezov.

Deti si vyskúšajú prípravu základných nástrojov ľudstva spôsobom, aký používali naši prapredkovia.

  • drvenie zrna na kamennej podložke
  • ručná výroba keramiky z hrnčiarskej hliny a jej výzdoba
  • tkanie najstaršieho typu látky na zvislých krosnách

„V rámci experimentálnej archeológie si premietneme techniky výroby kamenných nástrojov, trením kameňa o kameň sa pokúsime rozdrviť zrno na múku, z hliny si vyskúšame vymodelovať miniatúrne nádoby a iné drobné predmety, podľa vzorov pravekých hrnčiarskych predlôh si ich vyzdobíme a napokon zhotovíme aj repliku tkaniny pomocou jednoduchých drevených tkáčskych krosien. To všetko spravíme tak, ako to tisícročia pred nami robili šikovné ruky našich predkov,“ prezrádza Eva Horváthová o obsahu novembrového Vedeckého brlohu, ktorý sa bude konať počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 

Miesto konania: Ulica Obrody 2, Sídlisko Terasa, Košice

Dátum: 11. 11. 2017, v čase od 14.00 do 16.00

Mundus arcanus

pozvanka-26-oktober-2017Od septembra 2017 Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre, Teologickou fakultou Katolíckej univerzity a Knažským seminárom sv. Karol Boromejského, usporiada cyklus prezentácií z oblasti archeológie a histórie najmä východného Slovenska pod názvom Mundus arcanus – Tajomný svet.

Prednášky a prezentácie majú populárno-vedecký charakter a sú upriamené pre učiteľov dejepisu, náboženstva, estetiky, umenia, kultúry, výtvarnej výchovy, pre študentov stredných a vysokých škôl, historikov, múzejníkov, členov dejepisných spolkov a združení, turistických sprievodcov, ale aj pre širokú verejnosť.

Prednášky sa uskutočnia v malej aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity a Kňazského seminára sv. Karola Boromejského na Hlavnej ulici č. 89 v Košiciach vždy v posledný štvrtok v mesiaci so začiatkom o 17.00 hod.

Čítajte viac