cvndp publikacie publikacie

Prijímacie konania na interné a externé doktorandské štúdium

Riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre vyhlasuje začatie prijímacieho konania na interné 4-ročné a externé 5-ročné doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018 v študijnom odbore 2.1.25 archeológia. Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené magisterské štúdium v uvedenom alebo príbuznom odbore.

Termín prijímacieho konania:

26. júna 2017 od 9.00 hod.

Čítajte viac

Súťaž o najlepšiu monografiu zo stredoveku

Dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásení 1. ročníka súťaže Nadácie PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadácia Miroslav Richtera a Renaty Fabešové, o najlepšiu publikovanú monografiu alebo dokončený rukopis v obore archeológia stredoveku Autori najlepšie hodnotených prác dostanú finančnú odmenu.

 

Prihlášky do súťaže treba posielať do 31. marca 2017.

 

Pravidla súťaže nájdete tu.

 

 

 

Vianoce

vianocna-vyzdoba-vianocePrajeme Vám príjemné a pokojné prežitie Vianoc. Nech vo Vašich príbytkoch zavládne pohoda a dobrý duch sviatkov.

 

Všetko dobré Vám želajú

pracovníci Archeologického ústavu SAV

Pustý hrad 2016, archeologický výskum a obnova

2016_11_22_prednaska_pusty-hrad_pozvanka_2016Dovoľujeme si Vás pozvať na tradičnú prednášku: Pustý hrad 2016, archeologický výskum a obnova, ktorá sa uskutoční v utorok 22.11.2016 o 16:00 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene (ul. Ľ. Štúra 5, Zvolen).

Budeme informovať o prácach na Pustom hrade vo Zvolene v poslednej sezóne ako aj o ďalších výskumoch v roku 2016 (hrad Peťuša, Bakova jama).

Účastníci prednášky dostanú prospekty o Pustom hrade i Peťuši.