cvndp publikacie publikacie

Verejné obstáravanie

Archeologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky:

 

Súťažné podklady

Pridanie obsahu do aplikácie / knižnice pre zobrazovanie 3D modelov a animácii v rozšírenej realite.

 

 

Podklady môžete v stiahnuť tu

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlasuje súťaž návrhov na Architektonicko-výtvarný návrh expozície „Kniežacia hrobka z Popradu“

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlasuje súťaž návrhov na

Architektonicko-výtvarný návrh expozície „Kniežacia hrobka z Popradu“

 

Unikátny kniežací hrob z Popradu-Matejoviec sa našiel v roku 2005 pri stavbe priemyselného parku. Tento výnimočný archeologický nález európskeho významu priniesol bohatstvo nielen v podobe neobyčajne dobre zachovaných drevených architektúr a ďalších organických zvyškov, ale najmä nové poznatky o spoločnosti z konca 4. stor. po Kr., teda zo sklonku doby rímskej a počiatku obdobia sťahovania národov. Na projekte spolupracujú odborníci z mnohých domácich i zahraničných inštitúcií v oblasti konzervovania a reštaurovania dreva, kože a textilu, v oblasti prírodovedného datovania, antropológie, archeozoológie, archeobotaniky a palynológie, ale aj špecialisti na 3D modelovanie, analýzy DNA a izotopy stroncia, odborníci na pravekú metalurgiu, analýzy skla alebo keramiku. Plánovaná expozícia v priestoroch Podtatranského múzea v Poprade bude venovaná prezentácii výsledkov tejto spolupráce a komplexnému predstaveniu hrobky v kultúrnom a geografickom kontexte doby. Mimoriadna zachovalosť i historický význam tohto objektu si vyžaduje primerane náročný prístup k jeho dlhodobému prezentovaniu so zachovaním všetkých jeho kvalít v rámci ochrany vzácnej pamiatky. Zároveň chceme hrobku sprístupniť odbornej i laickej verejnosti ako nový prvok kultúrneho turizmu v širšom priestore Vysokých Tatier i Slovenska.

Čítajte viac

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť na Deň otvorených dverí na Archeologickom ústava SAV v Nitre. Pozriete si s najnovšími 3D technológiami, ktoré sa používajú pri výskume kultúrneho dedičstva. Zoznámite sa s interdisciplinárnou spoluprácou medzi rôznymi vedeckými odvetviami. Archeológovia vás budú informovať o najnovších výskumoch v okolí Nitry.

 

Tešíme sa na Vašu návštevu

 

Miesto: budova SAV, Akademická 2, Nitra

Dátum: 6. 11. 2019

Čas: 9:00 – 13:00

Verejné obstáravanie

Archeologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky.

Dokument 1

Dokument 2

 

Pozývame Vás na výstavu „Silicit – oceľ doby kamennej: štiepaná industria v praveku na Slovensku”

V dňoch 21.-23. októbra 2019 sa v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre uskutoční 16. medzinárodnej konferencie SKAM Lithic Workshop. Zameraná je na prezentáciu výsledkov bádania tzv. „Fossil Directure” artefaktov, ktoré v rámci štúdia spoločností dôb kamenných reprezentujú kľúčový element pri definovaní jednotlivých archeologických kultúr v priestore a čase. Forma a využite týchto kamenných artefaktov prešla zložitým a dlhým vývojom, počnúc pästnými klinmi, cez precíznejšie opracované listovité hroty neandertálcov až po dômyselné čepeľovité hroty najstarších nositeľov homo sapiens sapiens. Cieľom konferencie bude rozprúdiť diskusiu ohľadom problematiky definície „Fossil Directure”, ako sa zmenilo jeho postavenie od jeho zavedenia až po dnešok a aké sú jeho limity pri začleňovaní k archeologickým kultúram.

 

V rámci konferencie bude pre širokú verejnosť dňa 18. októbra 2019 otvorená aj výstava „Silicit – oceľ doby kamennej: štiepaná industria v praveku na Slovensku“, ktorá bude zameraná na prezentáciu kamennej industrie vyhotovenej zo štiepateľných kamenných surovín. Súčasťou expozície bude ukážka surovín, ktorých výskyt je na území Slovenska, ale aj surovín, ktoré sa sem dostali ako import. Medzi exponátmi nebudú chýbať základné typy nástrojov doby kamennej, ktorých spôsob výroby bude prezentovaný videom. Na posteroch sa návštevník oboznámi s druhmi štiepateľných surovín a dokladmi ich získavania.

 

Program konferencie tu

 

Zúčastnili sme sa Noci výskumníkov

Počas Noci výskumníkov sme v Bratislave prezentovali výsledky výskumu hrobky germánskeho príslušníka elity z Popradu-Matejoviec. Deti zaujala hlavne dosková hrá, ktorá sa našla v hrobke. Ide o nález jednej z najstarších hier na svete.

Na východe Slovenska v Košiciach priblížili naši bádatelia lokalitu z doby bronzovej Nižná Myšľa.

 

Pozývame Vás do školy archeológie pod vodou

Katedra klasickej archeológie FF Trnava v spolupráci s International Centre for Underwater Archaeology in Zadar organizujú s podporou Archeologického ústavu SAV “Školu archeológie pod vodou na Slovensku”. V týždni od 22. 9. do 28.9. 2019 bude medzinárodný tím archeológov víriť vody seneckých jazier:) Súčasťou workshopu sú aj prednášky, na ktoré Vás srdečne pozývame.

 

Program na stiahnutie tu