cvndp publikacie publikacie

Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín

obrazokArcheologický ústav SAV v Nitre v spolupráci s mestom Zvolen, Katedrou plánovania a tvorby krajiny, Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, Katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre spoločne organizujú:

49. medzinárodnú Konferencii archeológie stredoveku

 

Konferencia sa uskutoční v dňoch 18.9.– 22. 9. 2017 vo Zvolene

 

Témou konferencie:

„Produkcia, spracovanie a skladovanie potravín“

 

Program a abstrakty na stiahnutie z konferencie tu

Národný výstup na Pustý hrad

1pusty-hrad-_plagat_02_09_2017V sobotu 2. 9. 2017 sa uskutoční 25. Národný výstup na Pustý hrad, počas ktorého bude zabezpečený odborný výklad o Pustom hrade od pracovníkov Archeologického ústavu SAV a Katedry archeológie UKF v Nitre. Budú tiež vystavené najkrajšie archeologické nálezy z tohtoročnej sezóny.

Prijímacie konania na interné a externé doktorandské štúdium

Riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre vyhlasuje začatie prijímacieho konania na interné 4-ročné a externé 5-ročné doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018 v študijnom odbore 2.1.25 archeológia. Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené magisterské štúdium v uvedenom alebo príbuznom odbore.

Termín prijímacieho konania:

26. júna 2017 od 9.00 hod.

Čítajte viac

Súťaž o najlepšiu monografiu zo stredoveku

Dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásení 1. ročníka súťaže Nadácie PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadácia Miroslav Richtera a Renaty Fabešové, o najlepšiu publikovanú monografiu alebo dokončený rukopis v obore archeológia stredoveku Autori najlepšie hodnotených prác dostanú finančnú odmenu.

 

Prihlášky do súťaže treba posielať do 31. marca 2017.

 

Pravidla súťaže nájdete tu.