cvndp publikacie publikacie

Naši archeológovia dostali ceny za popularizáciu vedy

Zľava: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV; Jozef Chudík, RTVS; Mgr. Tereza Štolcová, PhD., PhDr. Karol Pieta, DrSc. a doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., AÚ SAV, v.v.i.; Mgr. Michal Kšiňan, PhD., Úrad SAV (Foto: K. Gáliková SAV).

Dňa 30. júna 2022 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutočnilo slávnostné podujatie, pri ktorom boli udelené ceny SAV za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo vedeckovýskumnej práci, v medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci a za popularizáciu vedy.

Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy si z rúk predsedu SAV prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. prebral aj kolektív autorov: PhDr. Karol Pieta, DrSc., doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., Mgr. Tereza Štolcová, PhD., Mgr. Zbigniew Robak, PhD., z Archeologického ústavu SAV, v. v. i., a Róbert Benkovits, Marína Juríčková a Jozef Chudík z RTVS, za sériu populárno-vedeckých dokumentárnych filmov „Slovenskí archeológovia,“ ktorá prístupnou formou priblížila verejnosti významné slovenské i zahraničné archeologické pamiatky mapované slovenskými odborníkmi.

 

Všetky dokumentárne filmy o Slovenských archeológoch sú prístupné aj v archíve RTVS:

 

Hradisko Bojná

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14735/201018

 

Kniežacia hrobka z Popradu

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14735/201677

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14735/202258

 

Výskum Slovákov v Guatemale

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12595/136059

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12595/137242

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12595/139063

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12595/140372

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12595/142089

 

Archeológovia v Sudáne (Duwejm Wad Hadž)

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18253/300110

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18253/300149

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18253/300224

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18253/300814

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18253/300858

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18253/300901