cvndp publikacie publikacie

Na Archeologickom ústave SAV pôsobí význačný ukrajinský archeológ

Docent Zabavin (piaty sprava) s ukrajinskými študentmi archeológie na terénnej praxi v Bojnej v roku 2023.

V Archeologickom ústave SAV, v. v. i. od júna 2022 pôsobí ukrajinský vedecký pracovník a vysokoškolský učiteľ  doc. Vyačeslev Olehovič Zabavin, CSc., špecialista na dobu bronzovú v prikaukazskej a priazovskej oblasti. Do vypuknutia konfliktu na Ukrajine pracoval ako vedúci katedry archeológie Marijupolskej štátnej univerzity v Marijupole. Počas obliehania mesta bola univerzita zrovnaná zo zemou a úplne zničené boli aj pracoviská jeho katedry včítane zhromaždených vzácnych archeologických nálezov z  kurhanov z doby bronzovej a doby železnej, ktorými sa jeho pracovný tím zaoberal. Vďaka výzve Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine (kód 09103-03-V01) v rámci Plánu obnovy, ktorý vykonáva Úrad vlády SR môže Kolega Zabavin pokračovať vo svojej vedeckej práci na našom pracovisku.