cvndp publikacie publikacie

Pozývame Vás na prednášku o Pustom hrade, hrade Žakýl a hradisku Gunda v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene

 Letecký záber na Horný hrad (Pustý hrad) v septembri 2023 (foto F. Ornth).

Vo štvrtok 16.11.2023 sa o 16:00 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutoční tradičná prednáška o aktuálnych výsledkoch archeologického výskumu a obnovy na Pustom hrade vo Zvolene. Rovnako predstavíme najnovšie výsledky výskumov na hrade Žakýl (obec Podhorie) a hradisku Gunda (obec Ostra Lúka).

 

Prednášať budú Ján Beljak, Miloš Čierny, Peter Debnár a Noémi Beljak Pažinová

 

Vstup je voľný.

 

Pre účastníkov budú pripravené najnovšie pohľadnice a prospekty o Pustom hrade a ukážka najkrajších nálezov z tohtoročnej sezóny.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

Partneri prednášky: Archeologický ústav SAV, v. v. i., Mesto Zvolen, Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Banskobystrický samosprávny kraj, Matica Slovenská, Archeofact

Na Archeologickom ústave SAV pôsobí význačný ukrajinský archeológ

Docent Zabavin (piaty sprava) s ukrajinskými študentmi archeológie na terénnej praxi v Bojnej v roku 2023.

V Archeologickom ústave SAV, v. v. i. od júna 2022 pôsobí ukrajinský vedecký pracovník a vysokoškolský učiteľ  doc. Vyačeslev Olehovič Zabavin, CSc., špecialista na dobu bronzovú v prikaukazskej a priazovskej oblasti. Do vypuknutia konfliktu na Ukrajine pracoval ako vedúci katedry archeológie Marijupolskej štátnej univerzity v Marijupole. Počas obliehania mesta bola univerzita zrovnaná zo zemou a úplne zničené boli aj pracoviská jeho katedry včítane zhromaždených vzácnych archeologických nálezov z  kurhanov z doby bronzovej a doby železnej, ktorými sa jeho pracovný tím zaoberal. Vďaka výzve Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine (kód 09103-03-V01) v rámci Plánu obnovy, ktorý vykonáva Úrad vlády SR môže Kolega Zabavin pokračovať vo svojej vedeckej práci na našom pracovisku.