cvndp publikacie publikacie

V archeologickom skanzene v Modré pri Velehrade otvorili nové unikátne múzeum – Klenotnica Veľkej Moravy

Archeoskanzen Modrá u Velehradu (Foto: M. Polášková, obec Modrá).

V závere júna 2024 sa v najväčšom a najnavštevovanejšom archeologickom skanzene Českej republiky slávnostne otvorilo nové unikátne múzeum – Klenotnica Veľkej Moravy. Ide o výsledok spoločného slovensko-českého projektu v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20 s názvom Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy.

Unikátny zvon z Bojnej, ktorý v minulosti získal AÚ SAV ako dar od J. Janošíka (Foto: M. Ruttkay)

V rekordne krátkom čase sa podarilo vybudovať pod úrovňou terénu archeoskanzenu moderné múzeum s najvýkonnejšími zabezpečovacími systémami. V rámci pilotnej výstavy s názvom Elity Veľkej Moravy sú verejnosti predstavené najvýznamnejšie nálezy z hradísk a pohrebísk Veľkej Moravy, ktoré reprezentujú hmotnú kultúru spájanú s najvyššou spoločenskou vrstvou 9. – 10. storočia.

Návštevník môže vidieť množstvo jedinečných dobových výrobkov – šperky, výzbroj, výstroj zasadené do panoramatických scén zobrazujúcich najvýznamnejšie medzníky veľkomoravského vývoja.

Slávnostné prestrihnutie pásky pri otvorení Klenotnice Veľkej Moravy (zľava hajtman Zlínskeho kraja R. Holiš, starosta obce Cífer M. Sagan, riaditeľ AÚ SAV M. Ruttkay (Foto: J. Stankovský).

Ide o nálezy reprezentujúce významné juhomoravské náleziská – Mikulčice, Staré Město, Uherské Hradiště, Modrá, Pohansko u Břeclavi.

Osobitnú pozornosť púta originál zvona z hradiska Bojná neďaleko Topoľčian, ktorý patrí k európskym unikátom dokladajúcim nielen upevňovanie kresťanstva v 9. storočí, ale aj poukazujúci na vyspelosť vtedajšej nobility.

Pohľad do útrob Klenotnice Veľkej Moravy (Foto: M. Polášková).

Na českej strane je nositeľom projektu obec Modrá a na slovenskej strane obec Cífer. Práve starostovia obci Miroslav Kovařík a Maroš Sagan dokázali zladiť všetkých aktérov projektu a v stanovených termínoch dosiahnuť skvelý výsledok, ktorý od prvého dňa vyvolal obrovský záujem verejnosti. Samotná výstava je dielom Moravského zemského muzea v spolupráci s obcou Modrá, Archeologickým ústavom AV ČR, Brno, v. v. i., Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity – Ústavem archeologie a muzeologie a Archeologickým ústavom SAV, v. v. i.

Jaroslava Ruttkayová