cvndp publikacie publikacie

V Kovarciach bude prezentácia výsledkov archeologického výskumu

800px-kovarc_templom_1Archeologický ústav AÚ SAV, v. v. i., Pamiatkový úrad SR, Obec Kovarce a Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Vás pozývajú na prezentáciu výsledkov výskumu kostola sv. Mikuláša v Kovarciach v rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva

 

Miesto konania: Kostol sv. Mikuláša v Kovarciach

Začiatok prezentácie: 14. 9. 2018 o 10.00 hod.

Ukončenie prezentácie: 14. 9. 2018 o 12.00 hod.

Vstup voľný

 

Pozvánka na stiahnutie tu

 

 

logo1 logo2 logo3

 

Prezentácia sa uskutočňuje vďaka podpore projektov: APVV-16-0449 Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch

Slovenskí archeológovia sa zúčastnili výskumu lode zo 16. storočia

01
Ostrov Gnalić

Na začiatku septembra 2018 sa v Chorvátskom Tkone uskutočnila Letná škola archeológie pod vodou. Organizátormi boli Univerzita v Zadare (Irena Radić Rossi), Katedra klasickej archeológie v Trnave (M. Daňová) s aktívnou účasťou Archeologického ústavu SAV (K. Daňová).

Predmetom výskumu bola benátska loď Gagliana Grossa, ktorá stroskotala v novembri 1583 pri ostrove Gnalić. Loď smerovala z Benátok do Konštantínopolu a viezla množstvo luxusného tovaru. Výskum lode je financovaný vďaka medzinárodnému projektu „Project ADRIAS, Gnalić Project – The Shipwreck of Gnalić. Mirror of Renaissance World.“

Letná škola archeológie sa venovala získaniu terénnych zručností pri odkrývaní a dokumentovaní vraku lode v hĺbke 24 – 27 m a následné laboratórne spracovanie. Medzinárodný tím bol zložený zo študentov, archeológov ale aj profesionálnych potápačov z Chorvátska, Slovenska, Čiech, Nemecka, Talianska, Španielska, Albánska, Grécka a Ománu. V tíme boli aj konzervátori z Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (Taliansko), ktorí pod vedením dott.ssa Barbary Davidde pomáhali pri reštaurovaní a konzervácii nálezov.

Čítajte viac

Vo Zvolene sa uskutoční sympózium Stredné Slovensko v stredoveku

Sympózium: Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen

 

karol-velkyMiesto a čas konania: Zvolen, Zvolenský zámok, Kráľovská sála, piatok 14.9.2018, 09:00 – 16:00

Organizátori podujatia: Katedra archeológie FF, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Mesto Zvolen; Archeologický ústav SAV v Nitre, v.v.i.; Slovenská národná galéria, pracovisko Zvolen

 

Program:

1. Úvod

09:00 – 09:20 Jana Maříková-Kubková: Kolébky evropské kultury

Čítajte viac

Pozývame Vás na konferenciu 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu

5Archeologický ústav AÚ SAV, v. v. i., Mesto Nitra, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra a Castellum, n. o. Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu.

 

Miesto konania: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, budova Malého seminára na Pribinovom námestí č. 5

Začiatok konferencie: 6. 9. 2018 o 13.00 hod.

Ukončenie konferencie: 7. 9. 2018 o 13.30 hod.

Vstup voľný

 

Program konferencie na stiahnutie tu

 

1     2     3     4

 

Konferencia sa uskutočňuje vďaka podpore projektov: APVV-16-0449 Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch, GP VEGA 02/175/16 Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska a dotácii z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2018.

Archeologický ústav SAV v Nitre Vás pozýva na Dni Antona Točíka

Archeologický ústav SAV v Nitre Vás pozýva na Dni Antona Točíka 16. 5. 2018 vo Veľkej zasadačke na prízemí budovy SAV na Akademickej ulici 2 v Nitre

 

Program

12.30   Príhovor a udelenie ocenení

12.45   Životné jubileum PhDr. Jána Hunku, CSc.

13.05   E. Horváthová/A. Zastawny: Transkarpatské kultúrne pomery badenskej kultúry. Výsledky poľsko-slovenského vedeckého projektu 2014-2017

13. 20 O. Ožďáni: Depot zo Sitna

13.35   K. Elschek: Bratislava – Dúbravka

 

13:50 – 14:10 Prestávka

 

14:10   Z. Robak: Zo súkromnej zbierky do Národného múzea. Kde sa narodil “blatnický veľmož?

14.25   P. Bednár a kol.: Budatínsky hrad

14.40   K. Daňová-M. Gabulová-M. Cheben-A. Nemergut-M. Švihurová-T. Vangľová-M. Vojteček: Výskumy v Nitre v Priemyselnom parku

14.55   Diskusia a záver

 

V priebehu popoludnia bude možné zakúpiť si časopisy a knihy z produkcie Archeologického ústavu za výrazne zľavnené ceny!

Predaj publikácií bude dočasne zastavený

Vzhľadom na organizačné zmeny súvisiace s transformáciou Archeologického ústavu SAV na verejnú výskumnú inštitúcii bude od 19. mája do 30. júna 2018 pozastavený predaj všetkých publikácií z našej produkcie. Predaj sa obnoví od 1.7. 2018.