cvndp publikacie publikacie

Pozývame Vás na konferenciu 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu

5Archeologický ústav AÚ SAV, v. v. i., Mesto Nitra, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra a Castellum, n. o. Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu.

 

Miesto konania: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, budova Malého seminára na Pribinovom námestí č. 5

Začiatok konferencie: 6. 9. 2018 o 13.00 hod.

Ukončenie konferencie: 7. 9. 2018 o 13.30 hod.

Vstup voľný

 

Program konferencie na stiahnutie tu

 

1     2     3     4

 

Konferencia sa uskutočňuje vďaka podpore projektov: APVV-16-0449 Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch, GP VEGA 02/175/16 Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska a dotácii z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2018.

Archeologický ústav SAV v Nitre Vás pozýva na Dni Antona Točíka

Archeologický ústav SAV v Nitre Vás pozýva na Dni Antona Točíka 16. 5. 2018 vo Veľkej zasadačke na prízemí budovy SAV na Akademickej ulici 2 v Nitre

 

Program

12.30   Príhovor a udelenie ocenení

12.45   Životné jubileum PhDr. Jána Hunku, CSc.

13.05   E. Horváthová/A. Zastawny: Transkarpatské kultúrne pomery badenskej kultúry. Výsledky poľsko-slovenského vedeckého projektu 2014-2017

13. 20 O. Ožďáni: Depot zo Sitna

13.35   K. Elschek: Bratislava – Dúbravka

 

13:50 – 14:10 Prestávka

 

14:10   Z. Robak: Zo súkromnej zbierky do Národného múzea. Kde sa narodil “blatnický veľmož?

14.25   P. Bednár a kol.: Budatínsky hrad

14.40   K. Daňová-M. Gabulová-M. Cheben-A. Nemergut-M. Švihurová-T. Vangľová-M. Vojteček: Výskumy v Nitre v Priemyselnom parku

14.55   Diskusia a záver

 

V priebehu popoludnia bude možné zakúpiť si časopisy a knihy z produkcie Archeologického ústavu za výrazne zľavnené ceny!

Predaj publikácií bude dočasne zastavený

Vzhľadom na organizačné zmeny súvisiace s transformáciou Archeologického ústavu SAV na verejnú výskumnú inštitúcii bude od 19. mája do 30. júna 2018 pozastavený predaj všetkých publikácií z našej produkcie. Predaj sa obnoví od 1.7. 2018.

Pozývame vás na konferenciu a výstavu o hradoch

Pozývame vás na medzinárodnú konferenciu a výstavu na tému Oživovanie hradov. Konferencia sa uskutoční 13. – 14. februára 2018. Ku konferencii bude otvorená aj výstava.

pozvanka

Organizátor: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Partneri: Združenie Zachráňme hrady a Archeologický ústav SAV Nitra

Miesto konferencie: Dvorana MK SR, Námestie SNP 33, Bratislava

Začiatok konferencie: 9:00, 13. február 2018

Program konferencie na stiahnutie tu

 

Výstava je otvorená od 15.2. do 28.2. 2018.