cvndp publikacie publikacie

VirtualArch. Visualize to Valorize – For a better utilization of hidden archaeological heritage in Central Europe

6VirtualArch

Workshop

Pribinovo námestie 992/5, 949 01 Nitra

23rd – 24th of October 2018

VirtualArch is a international project aiming to settle the current trends in presentation of unseen archaeological heritage by a modern and innovative tools, like 3D modelling, augmented or virtual reality. One of the conferences, now held in Nitra, will focus on volunteers and public and their role in the monument preservation and presentation.

 

Preliminary Programme

 

virtual-arch_rgb   2

 

5 4 3

Diversity of Identities in Prehistory, Early History and Presence

Diversity of Identities in Prehistory, Early History and Presence

5Workshop

Institute of Archaeolog SAS, Nitra

Akademická 2, 94921 Nitra, Slovakia

29.-30. 10. 2018

The archaeology of personal identities has firmly established age, gender and status as relevant categories of investigation.

In 2016 we organized a workshop in Klement-Oberleis in Lower Austria under the topic of “Multiple femininities – multiple masculinities: the diversity of gendered identities in the Bronze and Iron Ages”. This year, as the final act of the SASPRO Project “Male Identities in La Tène Cemeteries in the Middle Danube Area”, it is time to expand the field from prehistory also to early history and our present days. Next to different “archaeological identities”, we want to ask about “Identity of archaeology”, hence the identity of archaeologists.

Preliminary Programme

 

logos-200-b-15abbbbbbbbbbbbb

 

Archeologický ústav organizuje 15. medzinárodnú konferenciu Doba popolnicových polí a doba halštatská.

obr_smolenice_foto_vmV dňoch od 15. 10. do 19. 10. 2018 sa uskutoční v poradí už 15. medzinárodná konferencia Doba popolnicových polí a doba halštatská. Konferencie sa zúčastnia poprední bádatelia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska. Rokovať sa bude o aktuálnych otázkach, ktoré sa týkajú tak mladej a neskorej doby bronzovej, ako aj staršej doby železnej v širšom priestore strednej Európy.

Čítajte viac

Archeologický ústav SAV sa zúčastnil na treťom ročníku Vedeckého veľtrhu v Bratislave

cof

Vďaka podujatiu Vedecký veľtrh mal Archeologický ústav SAV možnosť osloviť najmä žiakov základných a stredných škôl, ale aj dospelých priaznivcov vedy formou interaktívneho vedeckého stánku. Hlavným cieľom bolo prezentovať archeológiu ako modernú vedu, ktorá využíva inovatívne metódy nielen na prezentáciu archeologického kultúrneho dedičstva, ale aj na jeho ochranu a záchranu.

Čítajte viac

Zapojili sme sa do pouličného festivalu Víkend so Slovenskou akadémiou vied

ptr

Archeologický ústav SAV sa v dňoch 7. a 8. septembra zapojil do pouličného festivalu Víkend so Slovenskou akadémiou vied, ktorý SAV organizovala pri príležitosti 65 rokov od uzákonenia Slovenskej akadémie vied, ktoré si tento rok pripomíname.

Na Primaciálnom námestí v Bratislave jednotlivé ústavy Slovenskej akadémie vied populárnou formou prezentovali svoju vedeckú prácu a priblížili prácu vedca. Archeologický ústav na festivale predstavil niekoľko okruhov svojej činnosti. Návštevníkom sme priblížili terénny výskum v podobe posterov a prezentácií s realizovanými archeologickými výskumami. Pripravili sme ukážky dokumentácie nálezov ako aj niekoľko keramických nádob a kópie drobných predmetov, ktoré si mohli návštevníci chytiť do rúk. K dispozícii na prelistovanie boli naše publikácie.

Najväčšiu pozornosť pútali 3D modely kostolov, obydlí a postáv, tiež 3D animácie a ukážky postupu práce. Vo forme posterov boli predstavené tiež ukážky lidarového snímkovania, rekonštrukcie rôznych nálezísk ako aj dokumentácia drobných predmetov pomocou 3D fotogrametrie 3D skenov. Malí návštevníci si mohli vyfarbiť napríklad mamuta a tiež si otestovať svoje poznatky vo vedomostnom kvíze.

Čítajte viac

V Kovarciach bude prezentácia výsledkov archeologického výskumu

800px-kovarc_templom_1Archeologický ústav AÚ SAV, v. v. i., Pamiatkový úrad SR, Obec Kovarce a Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Vás pozývajú na prezentáciu výsledkov výskumu kostola sv. Mikuláša v Kovarciach v rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva

 

Miesto konania: Kostol sv. Mikuláša v Kovarciach

Začiatok prezentácie: 14. 9. 2018 o 10.00 hod.

Ukončenie prezentácie: 14. 9. 2018 o 12.00 hod.

Vstup voľný

 

Pozvánka na stiahnutie tu

 

 

logo1 logo2 logo3

 

Prezentácia sa uskutočňuje vďaka podpore projektov: APVV-16-0449 Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch

Slovenskí archeológovia sa zúčastnili výskumu lode zo 16. storočia

01
Ostrov Gnalić

Na začiatku septembra 2018 sa v Chorvátskom Tkone uskutočnila Letná škola archeológie pod vodou. Organizátormi boli Univerzita v Zadare (Irena Radić Rossi), Katedra klasickej archeológie v Trnave (M. Daňová) s aktívnou účasťou Archeologického ústavu SAV (K. Daňová).

Predmetom výskumu bola benátska loď Gagliana Grossa, ktorá stroskotala v novembri 1583 pri ostrove Gnalić. Loď smerovala z Benátok do Konštantínopolu a viezla množstvo luxusného tovaru. Výskum lode je financovaný vďaka medzinárodnému projektu „Project ADRIAS, Gnalić Project – The Shipwreck of Gnalić. Mirror of Renaissance World.“

Letná škola archeológie sa venovala získaniu terénnych zručností pri odkrývaní a dokumentovaní vraku lode v hĺbke 24 – 27 m a následné laboratórne spracovanie. Medzinárodný tím bol zložený zo študentov, archeológov ale aj profesionálnych potápačov z Chorvátska, Slovenska, Čiech, Nemecka, Talianska, Španielska, Albánska, Grécka a Ománu. V tíme boli aj konzervátori z Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (Taliansko), ktorí pod vedením dott.ssa Barbary Davidde pomáhali pri reštaurovaní a konzervácii nálezov.

Čítajte viac

Vo Zvolene sa uskutoční sympózium Stredné Slovensko v stredoveku

Sympózium: Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen

 

karol-velkyMiesto a čas konania: Zvolen, Zvolenský zámok, Kráľovská sála, piatok 14.9.2018, 09:00 – 16:00

Organizátori podujatia: Katedra archeológie FF, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Mesto Zvolen; Archeologický ústav SAV v Nitre, v.v.i.; Slovenská národná galéria, pracovisko Zvolen

 

Program:

1. Úvod

09:00 – 09:20 Jana Maříková-Kubková: Kolébky evropské kultury

Čítajte viac

Pozývame Vás na konferenciu 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu

5Archeologický ústav AÚ SAV, v. v. i., Mesto Nitra, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra a Castellum, n. o. Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu.

 

Miesto konania: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, budova Malého seminára na Pribinovom námestí č. 5

Začiatok konferencie: 6. 9. 2018 o 13.00 hod.

Ukončenie konferencie: 7. 9. 2018 o 13.30 hod.

Vstup voľný

 

Program konferencie na stiahnutie tu

 

1     2     3     4

 

Konferencia sa uskutočňuje vďaka podpore projektov: APVV-16-0449 Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch, GP VEGA 02/175/16 Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska a dotácii z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2018.