cvndp publikacie publikacie

VirtualArch. Visualize to Valorize – For a better utilization of hidden archaeological heritage in Central Europe

6VirtualArch

Workshop

Pribinovo námestie 992/5, 949 01 Nitra

23rd – 24th of October 2018

VirtualArch is a international project aiming to settle the current trends in presentation of unseen archaeological heritage by a modern and innovative tools, like 3D modelling, augmented or virtual reality. One of the conferences, now held in Nitra, will focus on volunteers and public and their role in the monument preservation and presentation.

 

Preliminary Programme

 

virtual-arch_rgb   2

 

5 4 3

Diversity of Identities in Prehistory, Early History and Presence

Diversity of Identities in Prehistory, Early History and Presence

5Workshop

Institute of Archaeolog SAS, Nitra

Akademická 2, 94921 Nitra, Slovakia

29.-30. 10. 2018

The archaeology of personal identities has firmly established age, gender and status as relevant categories of investigation.

In 2016 we organized a workshop in Klement-Oberleis in Lower Austria under the topic of “Multiple femininities – multiple masculinities: the diversity of gendered identities in the Bronze and Iron Ages”. This year, as the final act of the SASPRO Project “Male Identities in La Tène Cemeteries in the Middle Danube Area”, it is time to expand the field from prehistory also to early history and our present days. Next to different “archaeological identities”, we want to ask about “Identity of archaeology”, hence the identity of archaeologists.

Preliminary Programme

 

logos-200-b-15abbbbbbbbbbbbb

 

Archeologický ústav organizuje 15. medzinárodnú konferenciu Doba popolnicových polí a doba halštatská.

obr_smolenice_foto_vmV dňoch od 15. 10. do 19. 10. 2018 sa uskutoční v poradí už 15. medzinárodná konferencia Doba popolnicových polí a doba halštatská. Konferencie sa zúčastnia poprední bádatelia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska. Rokovať sa bude o aktuálnych otázkach, ktoré sa týkajú tak mladej a neskorej doby bronzovej, ako aj staršej doby železnej v širšom priestore strednej Európy.

Čítajte viac