cvndp publikacie publikacie

Radostnú a pokojnú Veľkú noc!

Pracovníci Archeologického ústav SAV Vám želajú príjemné a radostné veľkonočné sviatky.

Pokojnú Veľkú noc plnú radosti a šťastia!

 

 

 

Na fotografii sa nachádza stredoveká kraslica z lokality Nitra-Kynek, 11. – 12. storočie, foto: Z. Poláková, A. Arpáš/AÚSAV.