cvndp publikacie publikacie

Podtatranské múzeum v Poprade vyhodnotilo súťaž návrhov na Architektonicko-výtvarný návrh expozície „Kniežacia hrobka z Popradu“

Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu

Podtatranské múzeum v Poprade, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) a zároveň vyhlasovateľ podľa § 119 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uskutočnilo verejné obstarávanie s použitím postupu zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 a s využitím niektorých ustanovení § 119 až § 125 súťaže návrhov zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom výberu najlepšieho spracovateľa návrhu s názvom „Architektonicko – výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu“.
Oznamuje Vám výsledok vyhodnotenia súťaže.
Do fázy vyhodnotenia návrhov postúpilo celkom 8 návrhov. Porota zasadala 27. mája 2020, výsledky si môžete stiahnuť tu.