cvndp publikacie publikacie

Archeologický ústav SAV sa zúčastnil na treťom ročníku Vedeckého veľtrhu v Bratislave

cof

Vďaka podujatiu Vedecký veľtrh mal Archeologický ústav SAV možnosť osloviť najmä žiakov základných a stredných škôl, ale aj dospelých priaznivcov vedy formou interaktívneho vedeckého stánku. Hlavným cieľom bolo prezentovať archeológiu ako modernú vedu, ktorá využíva inovatívne metódy nielen na prezentáciu archeologického kultúrneho dedičstva, ale aj na jeho ochranu a záchranu.

V piatok 14. septembra vystavoval Archeologický ústav SAV na námestí NC Eurovea 3D modely veľkomoravských kostolov, aj ideálne 3D rekonštrukcie pravekých a stredovekých obydlí. Reálnych kópií artefaktov vytlačených na 3D tlačiarni sa mohli návštevníci priamo dotknúť. Cestu k interaktívnemu archeologickému nálezisku si našli nielen žiaci základných škôl, ale aj stredoškoláci, či dokonca pár dospelých záujemcov. Návštevníci neváhali využiť možnosť zrekonštruovať originálnu keramickú amforu z doby bronzovej a odhaliť tak svoju zručnosť, či logické myslenie. Celodenná prezentácia Archeologického ústavu SAV zapojila do ukážok svojej činnosti všetky generácie návštevníkov.

 

sdr

cof

20180914_101357