cvndp publikacie publikacie

Pozývame Vás na konferenciu 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu

5Archeologický ústav AÚ SAV, v. v. i., Mesto Nitra, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra a Castellum, n. o. Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu.

 

Miesto konania: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, budova Malého seminára na Pribinovom námestí č. 5

Začiatok konferencie: 6. 9. 2018 o 13.00 hod.

Ukončenie konferencie: 7. 9. 2018 o 13.30 hod.

Vstup voľný

 

Program konferencie na stiahnutie tu

 

1     2     3     4

 

Konferencia sa uskutočňuje vďaka podpore projektov: APVV-16-0449 Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch, GP VEGA 02/175/16 Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska a dotácii z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2018.