cvndp publikacie publikacie

Pokojnú Veľkú noc plnú radosti!

Pracovníci Archeologického ústav SAV Vám želajú príjemné veľkonočné sviatky. Pokojnú Veľkú noc plnú radosti!

 

Na fotografii sa nachádza stredoveká kraslica z lokality Nitra-Kynek (11. – 12. storočie), foto: Z. Poláková, A. Arpáš/AÚSAV