cvndp publikacie publikacie

Stretnutie východoslovenských archeológov

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV v Nitre, Východoslovenská pobočka SAS a Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou Vás pozývajú na 24. stretnutie východoslovenských archeológov na tému: Výsledky aktuálnych archeologických výskumov a príspevky z teoretického bádania, ktoré sa uskutoční 22.10.2015 od 10.00 hodiny v reprezentačných priestoroch Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou, Zámocká 160/5 Hanušovce nad Topľou

 

Program

Nový zborník

Vyšiel nový zborník z konferencie Popolnicové polia a doba halštatská, ktorého editorom je Ondrej Ožďáni z Archeologického ústavu SAV:

Popolnicové polia a doba halštatská

Popolnicove polia