cvndp publikacie publikacie

Books 2021

30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu 1988 – 2018

Autori: Peter Bednár – Matej Ruttkay (zost.)

Vydal: Archeologický ústav SAV

Rok vydania: 2021

ISSN 1335-0102

Počet strán: 224

 

Knieža z Popradu a jeho hrobka

Autori: Karol Pieta – Tereza Štolcová

Vydal: Archeologický ústav SAV

Rok vydania: 2021

ISBN 978-80-8196-053-6

Počet strán: 162

 

Slovenská archeológia LXIX – 2

Autor: Gabriel Fusek (zost.)

Vydal: Archeologický ústav SAV

Rok vydania: 2021

ISSN 1335-0102

Počet strán: 224

 

Slovenská archeológia, No. Suppl. 2.

Autori: Zbigniew Robak – Matej Ruttkay (zost.) 

Vydal: Archeologický ústav SAV

ISSN 1335-0102

Počet strán: 486

 

 

Stredoveké hrady na strednom Pohroní

Autor: Noémi Beljak Pažinová (zost.)

Vydal: Archeologický ústav SAV, Archeofact

ISBN 978-80-8196-052-9

Počet strán: 253

 

 

Študijné Zvesti No. Suppl. 2

Autori: Adrián nemergut – Ivan Cheben – Katarzyna Pyżewicz  (zost.)

Vydal: Archeologický ústav SAV

Rok vydania: 2021

ISSN  0560-2793

Počet strán: 264

 

Pohřebiště Palarikovo v kontextu plochých keltských pohřebišť ve středním Podunají

Autori: Anna Gardelková-Vrteľová – Blažej Benadik

Vydali: Archeologický ústav SAV, VEDA

ISBN 978-80-8196-047-5

Počet strán: 347

 

Pohrebisko z obdobia Avarského kaganátu vo Veľkom Mederi

Autori: Jozef Zábojník – Vladimír Varsík

Vydal: Archeologický ústav SAV

ISBN 978-80-8196-049-8

Počet strán: 236

 

 

Slovenská archeológia LXIX – 1

Autor: Gabriel Fusek (zost.)

Vydal: Archeologický ústav SAV

Rok vydania: 2021

ISSN 1335-0102

Počet strán: 204

 

Študijné Zvesti 68-2

Autori: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)

Vydal: Archeologický ústav SAV

Rok vydania: 2021

ISSN  0560-2793

Počet strán: 198

 

Antropologická analýza kostier z areálu veľkomoravského hradiska v Pobedime

Autor: Július Jakab

Vydali: Archeologický ústav SAV, VEDA

Rok vydania: 2021

ISBN 978-80-8196-021-5

Počet strán: 96

 

Východoslovenský pravek XII

Autori: Elena Miroššayová (zost.)

Vydal: Archeologický ústav SAV

Rok vydania: 2021

ISBN  978-80-8196-056-7

Počet strán: 253

 

Študijné Zvesti 68-1
Autori: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2021
ISSN  0560-2793
Počet strán: 188