cvndp publikacie publikacie

Oslavy 70. výročia založenia SAV

23. júna 2023 vyvrcholili oslavy 70. výročia založenia Slovenskej akadémie vied. Pri tejto príležitosti boli šiestim ústavom odovzdané Pamätné medaily ako ocenenie za prínos za rozvoj a popularizáciu vedy. Riaditeľ ústavu, doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., prevzal Pamätnú medailu ako ocenenie za prínos inštitúcie počas celého pôsobenia v akademickom prostredí. V rámci osláv boli jednotlivé ústavy prezentované na podujatí Víkend so SAV.

Laudácio
Archeologický ústav SAV, patrí medzi najstaršie pracoviská Slovenskej akadémie vied. Vznikol v roku 1939. Stojí za mnohými významnými objavmi nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Spomeňme napríklad známe lokality: Bojnú, Majcichov, Bíňu, Pustý hrad, Bratislavu – hrad, praveké mesto z doby bronzovej pri Vrábľoch či centrá doby bronzovej v Spišskom Štvrtku a Nižnej Myšli, kniežaciu hrobku z konca 4. storočia objavenú v Poprade Matejovciach či nestoriánsku osadu z 8. storočia na ostrove Failaka v Kuvajte. Zameriava sa na výskum človeka a spoločnosti v dávnoveku vo vzťahu k prírode a krajine s dôrazom na Podunajsko a Karpaty. Dešifruje záhady migrácie, akulturácie a kolapsov spoločností, analyzuje rozvoj technológií, inovácií a ľudského myslenia. Ústav významne pomáha pri záchrane kultúrneho dedičstva ohrozeného stavebnou činnosťou. Vďaka úspešným projektom ústav v posledných rokoch dobudoval špičkové moderné pracovisko pre výskum, dokumentáciu, konzerváciu a uloženie archeologických nálezov. Archeologický ústav SAV je úspešný aj v popularizácii vedy a sprístupňovaní archeologických nálezov nielen v samotných lokalitách, domácich i zahraničných výstavách ale aj prostredníctvom najmodernejších 3D technológií.

Víkend so SAV
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SlovenskaAkademiaVied&set=a.650564560448657

Odovzdanie ocenenia
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11279
Foto: Tomáš Benedikovič