cvndp publikacie publikacie

Opustila nás archeologička a kolegyňa Etela Studeníková

V pondelok 29. 5. 2023 nás vo veku 77 rokov opustila slovenská archeologička a kolegyňa PhDr. Etela Studeníková, CSc., ktorá časť svojho aktívneho života pôsobila ako archeologička v Archeologickom múzeu SNM a na Katedre archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Jej špecializáciou bola doba popolnicových polí a staršia doba železná.

Viedla mnohé terénne výskumy – Janíky, Unín-Zámčisko, Ivanka pri Dunaji, Nová Dedinka, Zohor, Bratislava-Trnávka, Bratislava-Vajnory, Chorvátsky Grob-Triblavina, Michal na Ostrove, Pusté Úľany a ďalšie. Na univerzite prednášala dobu bronzovú a železnú v kontexte Karpatskej kotliny a Európy. Svojou prácou a prednáškami ovplyvnila a inšpirovala niekoľko generácií študentov. Výsledky výskumu publikovala vo viacerých domácich a zahraničných štúdiách, zborníkoch a knihách.

Česť jej pamiatke!

Zdroj: Slovenská Archeológia 64-2, Studia Archaeologica Brunensia 22 / 2017