cvndp publikacie publikacie

Archeologický ústav SAV, v.v.i. v Nitre ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – archeológ

Náplň (druh) práce: Archeológ skúma spôsob života a kultúru najstarších spoločností na základe hmotných nálezov a pozostatkov. V súlade s právnymi normami organizuje a realizuje terénne výskumy, eviduje a dokumentuje nálezy a formuluje problémy a hypotézy. Vytvára zbierky, publikuje a prenáša výsledky archeologického výskumu do spoločnosti.

Možnosť prípravy na doktorandské štúdium na AÚ SAV, v.v.i.

Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa.

Miesto výkonu práce: Zvolen, Nitra, Spišská Nová Ves

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný pomer: na určitú dobu (2 roky)

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas: od 7:30 do 15:30
 • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore archeológia

Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax

 

Zručnosti, schopnosti

Vodičské oprávnenie:

 • Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:

 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • motivovanie ľudí
 • organizovanie a plánovanie práce
 • samostatnosť
 • tímová práca
 • vedenie ľudí

 

Cudzie jazyky:

 • anglický – aspoň elementárna: A1 a A2

Osobnostné predpoklady

 • cieľavedomosť
 • komunikatívnosť
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • spoľahlivosť

Ďalšie požiadavky:

Doterajšia prax v terénom archeologickom výskume, prípadne Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum sú vítané.

Žiadosť spolu so životopisom zašlite mailom na adresu michaela.slovakova@savba.sk.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktná osoba:

Mgr. Michaela Jančová
personalistka
michaela.slovakova@savba.sk
tel.: +421376410053