cvndp publikacie publikacie

Vyšla prvá z monografií o slávnej kniežacej hrobke z Popradu!

Vyšla prvá z monografií o slávnej kniežacej hrobke z Popradu:

Poprad-Matejovce. Ein Kammergrab des 4. Jahrhunderts n. Chr. im Zipser Land

Fundkatalog, Tafeln und Pläne

Monografická séria „Poprad-Matejovce. Komorový hrob zo 4. storočia n. l. na Spiši“, 1. zväzok.

Autori: Nina Lau, Karol Pieta und Tereza Štolcová

Do knihy tak isto prispeli: L. O. Brandt, P. Červeň, K. Göbel, J. Göpfrich, M. Habánová, M. Hajnalová, Š. Hritz, Z. Hukeľová, J. Jakab, J. Meurers-Balke, J. Mihályiová, S. Mitschke, J. Nowotny, P. Prohászka, P. Roth, D. Schaarschmidt, U. Schmölcke, W. H. Schoch, U. Tegtmeier, I. Vanden Berghe, J. Zajonc und G. Zink.

Vydal Archeologický ústav SAV pod vedením Mateja Ruttkaya a Centrum pre baltskú a škandinávsku archeológiu v Nadácii Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf pod vedením Clausa von Carnap-Bornheima.

 

Vznik knihy „Komorový hrob z Popradu-Matejoviec“ sa realizoval v rámci spoločného, medzinárodného a interdisciplinárneho výskumného projektu Centra pre pobaltskú a škandinávsku archeológiu (ZBSA) a Archeologického ústavu SAV v Nitre. Na vedeckom hodnotení sa spoločne podieľa približne 20 kolegov zo siedmich európskych krajín. Konzervácia dreva, textilu a kože sa uskutočnila v úzkej spolupráci s Centrálnou dielňou Archeologického múzea pri Nadácii Šlezvicko-Holštajnských štátnych múzeí, v zámku Gottorf, v Schleswigu.

Hrob sa preskúmal v roku 2006 na a vyznačoval sa unikátnym zachovaním organických nálezov v kombinácii s modernými výkopovými a dokumentačnými technikami a s tým súvisiacimi možnosťami ďalekosiahlych rekonštrukcií. To umožnilo zodpovedať dôležité otázky v nadregionálnom výskume komorových hrobov, pokiaľ ide o hrobové konštrukcie, obrady, procesy a s nimi spojené konštrukcie identít. To robí z Popradu kľúčový nález celoeurópskeho významu.

Dvaja z autorov knihy Tereza Štolcová a Karol Pieta

Základom všetkých prác bol komplexný logistický systém laboratórneho výskumu, konzervovania a reštaurovania, ako aj dokumentácie nálezov a integrácie odberu vzoriek na vedecké analýzy. Významnú úlohu zohralo digitálne vyhodnotenie nálezov v GIS, ktoré sa v ZBSA počas prebiehajúceho procesu neustále ďalej rozvíjalo. To umožnilo analyzovať všetky objekty – od drevených trámov dlhých približne 4 m až po textilné vlákna veľké len niekoľko mm – trojrozmerne in situ.

Takáto práca umožnila podrobne zrekonštruovať nález, architektúru komory, ale aj rôzne drevené predmety, artefakte z kože a textilu, ako aj všetky procesy spojené s hrobkou – od jej stavby, cez pochovávanie až po jej otvorenie.

Vydaním prvého zväzku série publikácií „Poprad-Matejovce. Komorový hrob zo 4. storočia n. l. na Spiši“ v septembri 2022 budú po prvýkrát prezentované všetky nálezy, ako aj rozsiahle plány komorového hrobu z Popradu-Matejoviec.

Zväzok je rozdelený na podrobný textový katalóg, ktorý obsahuje aj výsledky prírodovedných analýz, ako aj 315 farebných tabuliek nálezových predmetov a časť s viac ako 190 nálezovými plánmi, z ktorých je zrejmá podrobná lokalizácia jednotlivých predmetov.