cvndp publikacie publikacie

Jednoznačne odsudzujeme brutálnu vojenskú agresiu Ruskej federácie voči suverénnej a zvrchovanej Ukrajine

Podporujeme stanovisko Predsedníctva SAV zo dňa 4. marca 2022 a aj na jeho základe s okamžitou platnosťou pozastavujeme spoluprácu Archeologického ústavu SAV, v. v. i., s ruskými partnerskými inštitúciami vrátane prijímania zahraničných hostí z Ruskej federácie.

 

Zároveň chceme uistiť našich ukrajinských kolegov a študentov, ktorí sú alebo budú nútení pre vojenský konflikt opustiť svoju vlasť, že vždy nájdu u nás pomoc, podporu a ochranu. Špeciálne slová podpory adresujeme vedcom a študentom z Mariupoľa a Užhorodu, ktorí s nami dlhodobo spolupracujú na výskumných projektoch. Našim ukrajinským partnerom sme pripravení pomôcť organizačne, poskytnutím dočasného ubytovania prípadne ďalšími podpornými aktivitami. Žiadatelia o pomoc nás môžu kontaktovať na adrese nrausekr@savba.sk, prípadne prostredníctvom SAV na mailových adresách ukrajina@savba.sk  a ukraine@savba.sk, ako aj prostredníctvom oficiálnej stránky AÚ SAV na sociálnej sieti Facebook. Neváhajte tiež kontaktovať priamo svojich kolegov a kolegyne z AÚ SAV.

Vedenie Archeologického ústavu SAV, v. v. i.