cvndp publikacie publikacie

Do prvej správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie boli zvolení jej členovia

Na základe vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady v. v. i. založenej Slovenskou akadémiou vied, prijatého predsedníctvom SAV 20.12.2021 sa uskutočnila voľba členov prvej správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie.

Dňa 8. 3. 2022 boli právoplatne zvolení za členov Správnej rady AÚ SAV, v. v. i. v abecednom poradí:

 

1. Mgr. Lucia Benediková, PhD.

2. PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

3. PhDr. Marián Soják, PhD.

4. Ing. Anna Šupová

 

Predsedom Správnej rady AÚ SAV, v. v. i. je riaditeľ AÚ SAV, v. v. i. doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc..