cvndp publikacie publikacie

Oznámenie o konaní voľby členov prvej správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

Na základe vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady v. v. i. založenej Slovenskou akadémiou vied, prijatého predsedníctvom SAV 20.12.2021 oznamuje riaditeľ a Vedecká rada Archeologického ústavu SAV v. v. i., konanie volieb členov prvej správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie.

 

Názov a sídlo organizácie: Archeologický ústav SAV v. v. i., Akademická 2, 949 21 Nitra ( ďalej len, „organizácia“)

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 4

Požiadavky kladené na kandidátov: článok I. vzorového poriadku pre voľbu člena prvej správnej rady v. v. i. založenou SAV.

 

Miesto a čas konania pohovoru a voľby: veľká zasadačka na prízemí, budova SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra, 8.03.2022; pohovor sa začína od 10:00 hod., jeho súčasťou bude prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade organizácie. Voľba sa uskutoční ihneď’ po skončení pohovorov s kandidátmi. Voľba bude prezenčná.

 

Vzhľadom na pandemické opatrenia sa vyžaduje prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom.

Zoznam kandidátov do Správnej rady AÚ SAV, v. v. i. v abecednom poradí :

1. Mgr. Lucia Benediková, PhD.

2. PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

3. PhDr. Marián Soják, PhD.

4. Ing. Anna Šupová

 

Pre predstavu o pôsobení v Správnej rade Archeologického ústavu SAV, v. v. i. kliknite na mená jednotlivých kandidátov.

 

Zoznam oprávnených voličov tu.