cvndp publikacie publikacie

Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium

Dňa 29. júna 2021 od 9.30 hod. sa uskutočnia prijímacie pohovory na doktorandské štúdium v AÚ SAV Nitra. Prijímacie pohovory sa budú realizovať online.

 

Mgr. Adam Fónod

Stredoveká keramika na severovýchodnom Slovensku (11.-15. storočie)

Školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 

Mgr. Urszula Śmigielska

Pohrebný rítus lužickej kultúry na Slovensku a v priľahlých kultúrno-geografických regiónoch na obidvoch stranách karpatského oblúka v dobe bronzovej

Školiteľ: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

 

B.A. Jarosław Wójcik

Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny

Školiteľ: PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.