cvndp publikacie publikacie

Uskutočnia sa obhajoby doktorandských dizertačných prác

OZNÁMENIE

o konaní verejného zasadnutia Komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác, ktoré sa uskutoční v Archeologickom ústave SAV, Akademická 2, Nitra (veľká zasadačka na prízemí)

 

27. augusta 2020

P r o g r a m:

10.00 hod.

Mgr. Michal Cheben

Surovinová základňa a typologický vývoj štiepanej industrie v kultúre lineárnej a želiezovskej skupine na juhozápadnom Slovensku

 

13.00 hod.

Mgr. Stanislava Oporosková

Architektúra a stavebné techniky v stredoveku na území severného Slovenska

 

Vzhľadom na pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, obhajoby nie sú prístupné laickej verejnosti.