cvndp publikacie publikacie

Tím odborníkov sa ponoril do vôd Dunaja, aby objavil pozostatky po rímskom prístave

Na brehu Dunaja v obci Iža pri Komárne sa stretli v dňoch 13.7. – 16. 7. 2020 odborníci z Archeologického ústavu SAV (K. Daňová, J. Rajtár), Katedry klasickej archeológie (M. Daňová, P. Dragonidesová, M. Zázik) a Ústavu hydrológie SAV (V. Sočuvka), aby spojili svoje sily pri hľadaní rímskeho prístavu. Ten bol súčasťou rímskeho opevneného kastela. Tábor na hranici Rímskej ríše obývala približne 200 rokov rímska armáda.

Cieľom workshopu bol sonarový prieskum Dunaja na predpokladanom mieste výskytu prístavu. Takýto prieskum by nebol možný bez výdatnej podpory Policajného zboru SR – Útvar poriečnej polície BA. Jeho zložky zabezpečovali logistickú podporu na vode (člny, jeden zo sonarov a potápači), rovnako dôležitú úlohu zohrali aj profesionálni potápači ERDI/AKITO team, ktorí mali na starosti organizáciu ponorov. Vďaka týmto externým spolupracovníkom sme sa na vode cítili bezpečne a ich profesionálny prístup nám umožnil získať potrebné dáta.

Prvé ponory boli realizované už počas workshopu na troch miestach, ktoré vytýčil hydrológ V. Sočuvka. Na jednom z nich sa podarilo odobrať dendro vzorku z opracovaného trámu dreva. Ďalšie dva ponory odhalili nedávnu minulosť. Sonar ukázal koncentráciu nálezov. Potápači identifikovali miesto, kde sa zrejme prevrátila loď s uhlím… Ďalší postup určí podrobné spracovanie výsledkov zo sonarov. Tie zatiaľ ukazujú viaceré anomálie, ktoré bude treba overiť v zimnom období, kedy je lepšia viditeľnosť.

Workshop okrem prvých vedeckých výsledkov priniesol aj množstvo pozitívnych zážitkov a výmenu informácií medzi vedcami a skúsenými potápačmi z radov polície, ako aj ERDI/AKITO tímu. Poďakovanie preto patrí predovšetkým im za ich trpezlivosť a profesionálny prístup a samozrejme všetkým, ktorí nás prišli podporiť na breh Dunaja…