cvndp publikacie publikacie

Oznam pre verejnosť!

Archeologický ústav SAV v súvislosti s aktuálnou situáciou v šírení vírusu SARS-CoV-2 (“koronavírus”) a v nadväznosti na rozhodnutia Vlády SR, ako aj odporúčania Predsedníctva SAV je nútený v záujme eliminácie potenciálneho šírenia koronavírusu obmedziť pohyb verejnosti na svojich pracoviskách.

Z tohto dôvodu oznamujeme, že budovy AÚ SAV budú pre verejnosť zatvorené.

Prípadné žiadosti a otázky prosíme zasielať na mailové adresy:

sekretariat.au@savba.sknrausekr@savba.skmichaela.slovakova@savba.sk;

Otázky súvisiace s realizáciou záchranných archeologických výskumov: nraumvoj@savba.sk

Služby knižnice: gabriela.holkova@savba.sk

Služby dokumentácie: peter.bednar@savba.sk

 

Ďakujeme za porozumenie!

 

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

riaditeľ