cvndp publikacie publikacie

Uskutoční sa stretnutie východoslovenských archeológov

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied a Slovenská archeologická spoločnosť Vás pozývajú na 27. stretnutie východoslovenských archeológov v Košiciach.

 

Dátum: 14. november 2018

Miesto: v budove SAV na Watsonovej č. 47

Program na stiahnutie

 

8:30 9:00 PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV

9:00 9:05 OTVORENIE STRETNUTIA

Mgr. RASTISLAV HREHA, PhD., (ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV NITRA, ODDELENIE PRE VÝSKUM VÝCHODNÉHO SLOVENSKA KOŠICE)

 

DOPOLUDŇAJŠÍ BLOK PREDNÁŠOK

9:05 9:20

PhDr. MÁRIA LAMIOVÁ, CSc.

Prof. Ing. Arch. ALFRED PIFFL

 

9:20 – 9:35

PhDr. EVA HORVÁTHOVÁ, PhD. – Dr. ALBERT ZASTAWNY

(ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV NITRA, ODDELENIE PRE VÝSKUM VÝCHODNÉHO SLOVENSKA/ THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUM IN KRAKOW)

GENÉZA A VÝVOJ BADENSKEJ KULTÚRY V TRANSKARPATSKEJ OBLASTI (ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV POĽSKO-SLOVENSKÉHO PROJEKTU 2014 – 2017)

 

9:35 – 9:50

Mgr. TOMÁŠ NOVÁČEK, PhD. – PhDr. LADISLAV OLEXA

(ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV NITRA, ODDELENIE PRE VÝSKUM VÝCHODNÉHO SLOVENSKA KOŠICE)

STRUČNÉ ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU POHREBISKA V NIŽNEJ MYŠLI

 

9:50 – 10:05

Mgr. JURAJ MALEC, PhD.

(ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s. r. o.)

VÝSKUMY PRAVEKÝCH LOKALÍT NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

 

10:05 – 10:20

PhDr. DÁRIUS GAŠAJ

(VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM KOŠICE)

BRONZOVÉ PRILBY Z MLADŠEJ DOBY BRONZOVEJ Z TRHOVIŠŤA (OKR. MICHALOVCE)

 

10:20 – 10:35

PRESTÁVKA A OBČERSTVENIE

 

10:35 – 10:50

Mgr. KAMIL ŠVAŇA, PhD.

(PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE)

PREDBEŽNÉ ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU LEVOČA, POLOHA NOVOVESKÁ CESTA

 

10:50 – 11:05

Mgr. MATÚŠ HUDÁK – Mgr. MÁRIA HUDÁKOVÁ – Mgr. JURAJ TIMURA

(MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI/ ARCHEOLÓGIA PRE RADOSŤ)

ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY MÚZEA SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

 

11:05 – 11:20

Mgr. MARTIN PRISTÁŠ

(KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE)

VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU PÚ SR V OBCI ZEMPLÍN, POLOHA HRADISKO

 

11:20 – 11:35

Mgr. ŠTEFAN DRÁBIK

(ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s. r. o.)

POLYKULTÚRNE SÍDLISKO V TRHOVIŠTI

 

11:35 – 11:50

Mgr. MARIÁN ČURNÝ, PhD. – Mgr. LUKÁŠ KROKKER

(ZEMPLÍNSKE MÚZEUM V MICHALOVCIACH/ TRIPOLITANA – KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE)

PREDSTIHOVÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM NA SÍDLISKU Z DOBY RÍMSKEJ VO FINTICIACH

 

11:50 – 12:00

DISKUSIA

 

12:00 – 13:00

PRESTÁVKA (OBED VO VLASTNEJ RÉŽII)

 

POPOLUDŇAJŠÍ BLOK PREDNÁŠOK

13:00 – 13:15

Mgr. RASTISLAV HREHA, PhD.

(ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV NITRA, ODDELENIE PRE VÝSKUM VÝCHODNÉHO SLOVENSKA KOŠICE)

INFORMÁCIA O VÝSKUME NA TRASE VTL PLYNOVODU SLOVENSKO – POĽSKO

 

13:15 – 13:30

Mgr. JURAJ MALEC, PhD.

(ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s. r. o.)

VÝSKUMY STREDOVEKÝCH LOKALÍT NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

 

13:30 – 13:45

Mgr. MARIÁN ČURNÝ, PhD. – Mgr. ANASTÁZIA HAMADEJOVÁ – PhDr. LÝDIA GAČKOVÁ

(ZEMPLÍNSKE MÚZEUM V MICHALOVCIACH)

VINNÉ 2018. ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM ZEMPLÍNSKEHO MÚZEA V MICHALOVCIACH

 

13:45 – 14:00

Mgr. MARTA KUČEROVÁ

(MÚZEUM V KEŽMARKU)

UKONČENIE ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU V KEŽMARSKOM KORZE

 

14:00 – 14:15

Mgr. ZUZANA KASENČÁKOVÁ

(ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM – HRAD V STAREJ ĽUBOVNI)

ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA

 

14:15 – 14:30

PRESTÁVKA A OBČERSTVENIE

 

14:30 – 14:45

VOLODYMYR MOIZHES, PhD.

(UZHOROD NATIONAL UNIVERSITY)

MATERIÁL Z VÝSKUMU ZRÚCANINY STREDOVEKÉHO KOSTOLA NA ÚZEMÍ HRADU UŽHOROD V ROKU 2018

 

14:45 – 15:00

IGOR PROKHNENKO, PhD.

(UZHOROD NATIONAL UNIVERSITY)

VÝSKUM SEREDŇANSKÉHO HRADU

 

15:00 – 15:15

Mgr. PETER ŠIMČÍK

(TRIGLAV ARCHEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o.)

ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM „AB BASTION, ADMINISTRATÍVNA BUDOVA B.O.C., TOVÁRENSKÁ ul., KOŠICE“

 

15:15 – 15:30

PhDr. MÁRIA KOTOROVÁ JENČOVÁ, PhD.

(TRIPOLITANA – KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE)

POPULARIZÁCIA ARCHEOLÓGIE V KAŠTIELI A ARCHEOPARKU HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

 

15:30 – 15:45

Mgr. MÁRIO COMISSO

(376 A.D., s. r. o.)

DIGITÁLNA FOTOGRAFIA V ARCHEOLÓGII – PROGRES ČI REGRES?

 

15:45 – 16:00

DISKUSIA A ZÁVER