cvndp publikacie publikacie

Slovenskí archeológovia sa zúčastnili výskumu lode zo 16. storočia

01
Ostrov Gnalić

Na začiatku septembra 2018 sa v Chorvátskom Tkone uskutočnila Letná škola archeológie pod vodou. Organizátormi boli Univerzita v Zadare (Irena Radić Rossi), Katedra klasickej archeológie v Trnave (M. Daňová) s aktívnou účasťou Archeologického ústavu SAV (K. Daňová).

Predmetom výskumu bola benátska loď Gagliana Grossa, ktorá stroskotala v novembri 1583 pri ostrove Gnalić. Loď smerovala z Benátok do Konštantínopolu a viezla množstvo luxusného tovaru. Výskum lode je financovaný vďaka medzinárodnému projektu „Project ADRIAS, Gnalić Project – The Shipwreck of Gnalić. Mirror of Renaissance World.“

Letná škola archeológie sa venovala získaniu terénnych zručností pri odkrývaní a dokumentovaní vraku lode v hĺbke 24 – 27 m a následné laboratórne spracovanie. Medzinárodný tím bol zložený zo študentov, archeológov ale aj profesionálnych potápačov z Chorvátska, Slovenska, Čiech, Nemecka, Talianska, Španielska, Albánska, Grécka a Ománu. V tíme boli aj konzervátori z Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (Taliansko), ktorí pod vedením dott.ssa Barbary Davidde pomáhali pri reštaurovaní a konzervácii nálezov.

 

Odstraňovanie sedimentu pomocou odsávania
Odstraňovanie sedimentu pomocou odsávania
Kresbová dokumentácia
Kresbová dokumentácia

 

Oddych na dekompresných zastávkach
Oddych na dekompresných zastávkach
Laboratórne spracovanie nálezov
Laboratórne spracovanie nálezov
Výber z nálezov z lode Gagliana Grossa
Výber z nálezov z lode Gagliana Grossa
Výber z nálezov z lode Gagliana Grossa
Výber z nálezov z lode Gagliana Grossa