cvndp publikacie publikacie

Doktorandi budú prezentovať výsledky svojej práce

V pondelok 18. júna 2018 sa vo veľkej prednáškovej sále Archeologického ústavu uskutoční doktorandské kolokvium interných a externých doktorandov AÚ SAV, ktoré doplnia odborné prednášky školiteľov.
 

Program:

18. 6. 2018

8.30 – 11.30 hod.

Vystúpenia doktorandov s prezentáciami koncepcií dizertačných prác a postupom napĺňania ich obsahu v priebehu posledného obdobia za prítomnosti školiteľov.

 

od 12.30 hod.

Odborné prednášky školiteľov doktorandov

PhDr. Z. Stegmann-Rajtár, PhD.: Odraz situlového umenia na reliéfne zdobenej kostenej platničke z Pustých Úľan  (okr. Galanta) a jej význam pre kultúrny vývoj v staršej dobe železnej.

PhDr. J. Rajtár. CSc.: Germánske žiarové pohrebisko v Sekuliach a jeho väzby k przeworskej kultúre.

PhDr. M. Hanuliak, DrSc.: Stredoveké sídlisko z 13. storočia v Beckove.