cvndp publikacie publikacie

Interná rozprava k doktorandským prácam

Dňa 23. marca 2018 sa uskutoční vo veľkej zasadačke na prízemí Archeologického ústavu (Akademická 2, Nitra) interná rozprava k doktorandským prácam.

Program:

 

8.30 hod. Mgr. Peter GÁBOR

Téma dizertačnej práce: Kultúrny vývoj želiezovskej skupiny na Trnavskej tabuli na základe výskumu v Blatnom.

Školiteľ: PhDr. Ivan Cheben, CSc.

Konzultant: doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc.

 

9.30 hod. Mgr. Miriam JAKUBČINOVÁ

Téma dizertačnej práce: Výstroj jazdca a koňa v 9. storočí z územia dnešného Slovenska s prihliadnutím na nálezy z Bojnej.

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

 

10.30 hod. Mgr. Lucia NEZVALOVÁ

Téma dizertačnej práce: Ľudia na okraji stredovekej spoločnosti.

Školiteľ: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.

 

11.30 hod. Mgr. Dominika ORAVKINOVÁ

Téma dizertačnej práce: Výšinné opevnené sídlisko otomanskej kultúry v Spišskom Štvrtku v kontexte karpatského kultúrneho vývoja.

Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.

Konzultant: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

 

13.30 hod. Mgr. Terézia VANGĽOVÁ

Téma dizertačnej práce: Včasnostredoveká keramika z mocenského centra Bojná.

Školiteľ: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Konzultant: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

 

14.30 hod. Mgr. Barbara ZAJACOVÁ

Téma dizertačnej práce: Pohrebisko lužickej kultúry v Mikušovciach, okres Ilava.

Školiteľ: PhDr. Rudolf Kujovský, CSc.

 

S doktorandskými prácami sa možno oboznámiť v knižnici Archeologického ústavu SAV Nitra.