cvndp publikacie publikacie

Kumánsko-kypčacká kmeňová spoločnosť v čase mongolskej hrozby

konstantin_lectureTakmer dve storočia dominovala kumánsko-kypčacká spoločnosť v stepiach západnej Eurázie, ktorá bola v tom čase známa ako Kumánske pole či Kumánska step (Dasht-i Qipchāq, Pole Polovetskoe, Cumania). Pre kumánsko-kypčacké kmene priaznivé podmienky sa však dramaticky zmenili v prvých desaťročiach 13. storočia, keď postupujúca mongolská armáda začala sériu ťažení zameraných na podrobenie mnohých nomádskych obyvateľov Kumánskej stepi. Džingischánovi bojovníci – motivovaní pan-nomádskou myšlienkou, ale aj obavou z kumánsko-kypčackého odporu a jeho odozvy medzi ostatnými obyvateľmi stepi – intenzívne usilovali o dominanciu nad pôvodnými kmeňmi.

Dr. Konstantin Golev, bádateľ z Historického ústavu Bulharskej akadémie vied a nezávislý bádateľ z Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii, predstaví rozdielne modely správania rôznych kumánsko-kypčackých skupín tvárou v tvár nevyhnutnej mongolskej hrozbe.

Prednáška sa uskutoční dňa 14. februára 2018 o 14.00 v budove Archeologického ústavu SAV na Akademickej 2 v Nitre v zasadačke na prízemí.

Prednáška bude v anglickom jazyku.