cvndp publikacie publikacie

Akí boli muži a ženy mladšej doby železnej?

Archeologický ústav SAV vás srdečne pozýva na prednášku Multiple Identities
in La Tène Period – Die Vielfalt an Identitäten in der Latènezeit
.

identities1PD Mag. Dr. Peter C. Ramsl predstaví výsledky svojho výskumu o dokladoch rodových identít na pohrebiskách doby laténskej v strednom Podunajsku, ktorý v súčasnosti realizuje na Archeologickom ústave SAV v Nitre ako držiteľ štipendia SASPRO, spolufinancovaného Európskou úniou a Slovenskou akadémiou vied v rámci programu Marie Skłodowska-Curie Actions.

Prednáška sa uskutoční 14. decembra 2017 o 10:00 v budove Archeologického ústavu SAV na Akademickej 2 v Nitre v zasadačke na prízemí.