cvndp publikacie publikacie

Archeologický ústav SAV získal prestížne ocenenie

Stredoveká cisterna na Pustom hrade
Stredoveká cisterna na Pustom hrade

Vo štvrtok 8.9. 2016 sa s Archeologický ústav SAV v Nitre spolu s Katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre stal nositeľom výročnej ceny revue Pamiatky a múzeá v kategórii Objav – nález za rok 2015.

Výročnú cenu udelila v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá, spoločne s jej vydavateľmi – Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva. Ceny boli udeľované na slávnostnom otvorení Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2016 v Slovenskej republike za účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR,

Stredoveká cisterna
Stredoveká cisterna

vydavateľov revue, Mesta Zvolen a Združenia historických miest a obcí SR. Udelilo sa celkovo 10 cien v 8 kategóriách. Držitelia vzišli spomedzi 113 nominácií. V kategórii Objav – nález získal za unikátny súbor vrcholnostredovekých nálezov zo stredovekej cisterny vo Zvolene na Pustom hrade ocenenie Archeologický ústav SAV (cenu prevzal riaditeľ M. Ruttkay), vedúci výskumu Ján Beljak a odborný pracovník Matúš Melo a spolurealizátor výskumu Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre  Noémi Beljak Pažinová, vedúca katedry archeológie. Archeologický ústav SAV pôsobí na NKP Pustý hrad vo Zvolene od roku 2009 a od roku 2010 na lokalite každoročne spolu s Katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizuje medzinárodnú letnú školu archeológie. Archeologický výskum najväčšej cisterny na stredovekom hrade zo Slovenska priniesol mimoriadne cenné nálezy a poukázal na monumentálnosť a dôležitosť tohto objektu z Pustého hradu vo Zvolene. Vďaka objavu kolekcie viac ako 700 ročných drevených predmetov a výrobkov sa podarilo spresniť chronológiu výstavby hradu. Nálezy sú svedectvom zručnosti stredovekých majstrov, napomáhajú k rekonštrukcii každodenného života na stredovekom hrade a vypovedajú o technických riešeniach tohto obdobia.

Noémi Beljak Pažinová

_MG_9881
Vedúci výskumu Ján Beljak pri mikrofóne, v pozadí archeológovia Noémi Beljak Pažinová a Matúš Melo, riaditeľ AÚSAV Matej Ruttkay (zľava)

  _MG_9815

diplom01-2

Foto: Pavel Albert (fotografie zo slávnostného odovzdávania), Ján Beljak (cisterna)