cvndp publikacie publikacie

Dni Antona Točíka

Archeologický ústav SAV v Nitre Vás pozýva na

Dni Antona Točíka

15. 6. 2016

vo Veľkej zasadačke na prízemí budovy SAV na Akademickej ulici 2 v Nitre.

 

Program

12.30  M. Ruttkay: Úvodné slovo.

12.45  Prednáška Jubilanta A. Ruttkaya.

13.15 Vyhlásenie výsledkov súťaže o Cenu Antona Točíka pre mladého tvorivého pracovníka a odovzdanie ocenení.

13.30  D. Repka: Odraz historických udalostí staršej doby laténskej na keltských pohrebiskách v Karpatskej kotline.

13.45  M. Holeščák: Terminológia a typológia diaľkových zbraní z obdobia včasného stredoveku na území Slovenska.

14.00   Diskusia

 

14.15  Slávnostné odovzdanie ocenení oceneným pracovníkom AÚ SAV

 

14.30 – 15.10 Prestávka  predstavenie knižnej produkcie AÚ SAV za rok 2015

15.10 K. Pieta/M. Ruttkay: Najnovšie objavy Kuvajtsko-slovenskej archeologickej misie na ostrove Failaka.

15.25  J. Beljak: Výskum hradnej cisterny na Pustom hrade vo Zvolene.

15.40  V. Mitáš/J. Mihályiová: Výpoveď archeobotaniky a archeológie o žiarovom pohrebisku v Cinobani (poznatky zo sezón 2008-2013).

15.55  M. Hanuliak/I. Kuzma: Mužla-Čenkov II. Osídlenie z 9.-13. storočia. Nitra 2015.

16.10  B. Kovár/L. Luštíková/R. Ölvecky/Z. Poláková/M. Samuel: Predbežné výsledky z výskumu Bratislavského hradu v rokoch 2015-2016.

16.25 Albert Zastawny/Horváthová Eva: Pseudokernosy v badenskej kultúre (DEC-2013/09/B/HS3/03401 “Transkarpatské spoločensko-kultúrne pomery obyvateľstva badenskej kultúry v povodí Visly a na slovenskom území severného Potisia 3300-2900 BC”).

16.40  G. Březinová/K. Daňová/R. Ölvecky: Archeologický výskum križovatky Triblavina.

16.55 Diskusia a záver

 

V priebehu popoludnia bude možné zakúpiť si časopisy a knihy z produkcie Archeologického ústavu za výrazne zľavnené ceny!