cvndp publikacie publikacie

40 rokov sústavného archeologického výskumu na Spiši

Spišský dejepisný spolok

v spolupráci s

Archeologickým ústavom SAV v Nitre

Vás pozýva na vedeckú konferenciu na tému

40 rokov sústavného archeologického výskumu na Spiši

ktorá sa uskutoční v sobotu 21. mája 2016

o 9,00 hod. v Spišskej Novej Vsi v Multicentre – Nábrežie Hornádu 14

 

Program konferencie tu