cvndp publikacie publikacie

Hradiská zo strednej a neskorej doby laténskej a ich zázemie

Archeologický ústav SAV a Česko-slovenská skupina pre dobu železnú organizujú 17. medzinárodnú konferenciu

Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku

KELTI/KELTEN 2016

„Hradiská zo strednej a neskorej doby laténskej a ich zázemie“

„Burgwälle der Mittel- und Spätlatèzeit mit ihrem Hinterland“

17. – 20. mája 2016

Trenčianske Teplice

 

Program na stiahnutie tu