cvndp publikacie publikacie

Obhajoby grantových projektov

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied

Vás pozýva na obhajobu a prezentáciu grantových projektov ukončených v roku 2015:

 

13. januára 2016 o 9.00

vo veľkej zasadačke budovy SAV (Akademická 2, Nitra)

 

Program:

Obhajoby grantových projektov

1. Civilizácia popolnicových polí na Slovensku
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.

 

2. Od detailu k celku. Reflexia aktuálnych potrieb archeologického bádania vo včasnom stredoveku

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

 

3. Migrácia – akulturácia – integrácia – mobilita – obchod v dobe sťahovania národov a vo včasnom stredoveku na území Slovenska

Vedúci projektu: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.


Prezentácia grantového projektu

4. Opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej na Slovensku – centrá produkcie, distribúcie, výmeny, kultu a sídla spoločenskej elity?

Vedúci projektu: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.