cvndp publikacie publikacie

Deň otvorených dverí

Dňa 11. 11. sa v rámci projektu “Týždeň vedy a techniky” tradične konal aj Deň otvorených dverí na Archeologickom ústave. Témou programu bola “Slovanská a stredoveká Nitra”. Podujatie pozostávalo z teoretickej, prednáškovej, praktickej a expozičnej časti.
DSCF4527V prednáškovej miestnosti sa uskutočnil cyklus prednášok. Mário Bielich predstavil nové nálezy z Mikovho dvora, Jozef Zábojník poslucháčov oboznámil o Nitre na okraji avarského kaganátu, Gabriel Fusek rozprával o premenách osídlenia z Nitry-Šindolky a Alexander T. Ruttkay predstavil výsledky archeologicko-historického výskumu kostola Sv. Michala v Dražovciach. Marián Samuel v dvoch prednáškach najprv opísal stredovekú sakrálnu architektúra v Nitre ako takú a potom predstavil konkrétnu stavebnú podobu Zoborského kláštora v 18. storočí. Prednáškovú časť uzavreli Ján Hunka prednáškou „Mince z Nitry a ich význam v stredovekom mincovníctve“ a Michal Holeščák rozprávaním o dokladoch lukostreľby z Nitry a jej okolia. Cieľom prednáškového bloku bolo oboznámiť verejnosť aj odborných poslucháčov so súčasným stavom poznania historického vývoja tohto významného územia v slovenských dejinách.DSCF4529
Druhá, praktická časť podujatia, sa zamerala na prezentáciu hmotných nálezov nielen z Nitry ale aj širšieho okolia. Návštevníci mohli sledovať cestu nálezu po samotnom výskume, cez čistenie a konzerváciu až do vitríny múzea ale aj ďalšie spracovanie v podobe 3D rekonštrukcií či samotných replík. Vystavené boli militárie, šperky, keramické nádoby i kachlice, predmety dennej potreby. Veľký záujem vzbudila aj prezentácia kostrového materiálu s odborným výkladom o práci antropológa. Celú komentovanú výstavu sprevádzali postery s informáciami o nových aj starších výskumoch.
Podujatie ako každoročne dopadlo úspešne, s veľkým záujmom zo strany verejnosti ako laickej, tak aj odbornej, ako aj zo strany viacerých médií. Organizátorský tím by sa aj touto cestou rád poďakoval všetkým, ktorí sa akcie zúčastnili aj pomohli akýmkoľvek spôsobom k jej realizácii.

 

DSCF4531

DSCF4539