cvndp publikacie publikacie

Deň otvorených dverí Archeologického ústavu

logo 1Pozvánkalogo 2

Archeologický ústav SAV v Nitre

Vás pozýva na tradičné podujatie realizované

v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015

Deň otvorených dverí Archeologického ústavu SAV

Termín: 11. november 2015

Miesto a čas: Archeologický ústav SAV

(prednášková sieň a aula budovy SAV, Akademická 2, Nitra)

od 9,00-14,00 hod.

Kontakt: milan.hanuliak@savba.sk; 0907/469 079

Tešíme sa na Vašu účasť

PROGRAM

 

Deň otvorených dverí Archeologického ústavu SAV

  1. Otvorenie podujatia (9,00)
  2. Prednášky s PC prezentáciami (9,15-12,00):

 

Slovanská i stredoveká Nitra a jej okolie z pohľadu archeológie

Mário Bielich: Nové nálezy z Mikovho dvora

Jozef Zábojník: Nitra na okraji avarského kaganátu

Gabriel Fusek: Premeny osídlenia z Nitry-Šindolky

Alexander T. Ruttkay: Archeologicko-historický výskum kostola Sv. Michala v Dražovciach

Marián Samuel: Stredoveká sakrálna architektúra v Nitre

Marián Samuel: Stavebná podoba Zoborského kláštora v 18. storočí

Ján Hunka: Mince z Nitry a ich význam v stredovekom mincovníctve

Michal Holeščák: Doklady lukostreľby z Nitry a jej okolia

Cieľom prednáškového bloku je oboznámiť oficiálne pozvaných poslucháčov historických odborov UKF a širšiu laickú verejnosť so súčasným stavom poznania historického vývoja tohto významného územia v slovenských dejinách.

Iné aktivity (9,15-14,00):

Informácie o terénnych aktivitách, spracúvaní nálezových fondov, rekonštrukcii artefaktov, publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov.

V rámci tohto bloku bude školská mládež oboznámená s odbornou činnosťou archeológov prostredníctvom výstavy posterov, ukážok skeletového materiálu, 3-D modelov, odborných a vedecko-populárnych prác pracovníkov Archeologického ústavu SAV.

 

Tlačová beseda: Výsledky podujatia zhodnotí riaditeľ AÚ SAV na tlačovej besede s pozvanými zástupcami médií v prednáškovej miestnosti (14,00).

 

Iné aktivity: Okrem priebežnej prehliadky posterov o najvýznamnejších archeologických náleziskách v aule budovy SAV, možnosť individuálnej prehliadky stálej expozície o osídlení nitrianskeho regiónu v Ponitrianskom múzeu v Nitre na Štefánikovej triede