cvndp publikacie publikacie

Archeologický ústav SAV v Nitre Vás pozýva na Dni Antona Točíka

Archeologický ústav SAV v Nitre Vás pozýva na Dni Antona Točíka 16. 5. 2018 vo Veľkej zasadačke na prízemí budovy SAV na Akademickej ulici 2 v Nitre

 

Program

12.30   Príhovor a udelenie ocenení

12.45   Životné jubileum PhDr. Jána Hunku, CSc.

13.05   E. Horváthová/A. Zastawny: Transkarpatské kultúrne pomery badenskej kultúry. Výsledky poľsko-slovenského vedeckého projektu 2014-2017

13. 20 O. Ožďáni: Depot zo Sitna

13.35   K. Elschek: Bratislava – Dúbravka

 

13:50 – 14:10 Prestávka

 

14:10   Z. Robak: Zo súkromnej zbierky do Národného múzea. Kde sa narodil “blatnický veľmož?

14.25   P. Bednár a kol.: Budatínsky hrad

14.40   K. Daňová-M. Gabulová-M. Cheben-A. Nemergut-M. Švihurová-T. Vangľová-M. Vojteček: Výskumy v Nitre v Priemyselnom parku

14.55   Diskusia a záver

 

V priebehu popoludnia bude možné zakúpiť si časopisy a knihy z produkcie Archeologického ústavu za výrazne zľavnené ceny!

Predaj publikácií bude dočasne zastavený

Vzhľadom na organizačné zmeny súvisiace s transformáciou Archeologického ústavu SAV na verejnú výskumnú inštitúcii bude od 19. mája do 30. júna 2018 pozastavený predaj všetkých publikácií z našej produkcie. Predaj sa obnoví od 1.7. 2018.

Pozývame vás na konferenciu a výstavu o hradoch

Pozývame vás na medzinárodnú konferenciu a výstavu na tému Oživovanie hradov. Konferencia sa uskutoční 13. – 14. februára 2018. Ku konferencii bude otvorená aj výstava.

pozvanka

Organizátor: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Partneri: Združenie Zachráňme hrady a Archeologický ústav SAV Nitra

Miesto konferencie: Dvorana MK SR, Námestie SNP 33, Bratislava

Začiatok konferencie: 9:00, 13. február 2018

Program konferencie na stiahnutie tu

 

Výstava je otvorená od 15.2. do 28.2. 2018.

Kumánsko-kypčacká kmeňová spoločnosť v čase mongolskej hrozby

konstantin_lectureTakmer dve storočia dominovala kumánsko-kypčacká spoločnosť v stepiach západnej Eurázie, ktorá bola v tom čase známa ako Kumánske pole či Kumánska step (Dasht-i Qipchāq, Pole Polovetskoe, Cumania). Pre kumánsko-kypčacké kmene priaznivé podmienky sa však dramaticky zmenili v prvých desaťročiach 13. storočia, keď postupujúca mongolská armáda začala sériu ťažení zameraných na podrobenie mnohých nomádskych obyvateľov Kumánskej stepi. Džingischánovi bojovníci – motivovaní pan-nomádskou myšlienkou, ale aj obavou z kumánsko-kypčackého odporu a jeho odozvy medzi ostatnými obyvateľmi stepi – intenzívne usilovali o dominanciu nad pôvodnými kmeňmi.

Dr. Konstantin Golev, bádateľ z Historického ústavu Bulharskej akadémie vied a nezávislý bádateľ z Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii, predstaví rozdielne modely správania rôznych kumánsko-kypčackých skupín tvárou v tvár nevyhnutnej mongolskej hrozbe.

Prednáška sa uskutoční dňa 14. februára 2018 o 14.00 v budove Archeologického ústavu SAV na Akademickej 2 v Nitre v zasadačke na prízemí.

Prednáška bude v anglickom jazyku.