cvndp publikacie publikacie

Verejné obstáravanie

Archeologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky.

Dokument 1

Dokument 2

 

Pozývame Vás na výstavu „Silicit – oceľ doby kamennej: štiepaná industria v praveku na Slovensku”

V dňoch 21.-23. októbra 2019 sa v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre uskutoční 16. medzinárodnej konferencie SKAM Lithic Workshop. Zameraná je na prezentáciu výsledkov bádania tzv. „Fossil Directure” artefaktov, ktoré v rámci štúdia spoločností dôb kamenných reprezentujú kľúčový element pri definovaní jednotlivých archeologických kultúr v priestore a čase. Forma a využite týchto kamenných artefaktov prešla zložitým a dlhým vývojom, počnúc pästnými klinmi, cez precíznejšie opracované listovité hroty neandertálcov až po dômyselné čepeľovité hroty najstarších nositeľov homo sapiens sapiens. Cieľom konferencie bude rozprúdiť diskusiu ohľadom problematiky definície „Fossil Directure”, ako sa zmenilo jeho postavenie od jeho zavedenia až po dnešok a aké sú jeho limity pri začleňovaní k archeologickým kultúram.

 

V rámci konferencie bude pre širokú verejnosť dňa 18. októbra 2019 otvorená aj výstava „Silicit – oceľ doby kamennej: štiepaná industria v praveku na Slovensku“, ktorá bude zameraná na prezentáciu kamennej industrie vyhotovenej zo štiepateľných kamenných surovín. Súčasťou expozície bude ukážka surovín, ktorých výskyt je na území Slovenska, ale aj surovín, ktoré sa sem dostali ako import. Medzi exponátmi nebudú chýbať základné typy nástrojov doby kamennej, ktorých spôsob výroby bude prezentovaný videom. Na posteroch sa návštevník oboznámi s druhmi štiepateľných surovín a dokladmi ich získavania.

 

Program konferencie tu

 

Zúčastnili sme sa Noci výskumníkov

Počas Noci výskumníkov sme v Bratislave prezentovali výsledky výskumu hrobky germánskeho príslušníka elity z Popradu-Matejoviec. Deti zaujala hlavne dosková hrá, ktorá sa našla v hrobke. Ide o nález jednej z najstarších hier na svete.

Na východe Slovenska v Košiciach priblížili naši bádatelia lokalitu z doby bronzovej Nižná Myšľa.