cvndp publikacie publikacie

Čo objavili slovenskí archeológovia v Kuvajte

Archeológovia z Archeologického ústavu SAV úspešne ukončili ďalšiu výskumnú sezónu na ostrove Failaka v Perzskom zálive. Výskum sa uskutočnil v spolupráci s National Council of Culture, Arts and Letters, State of Kuwait v mesiacoch marec –  apríl 2019. Aktuálne je predmetom výskumu rozsiahla osada Al-Qusur zo 7.-8. storočia, pozostávajúca z viac ako 140 usadlostí slúžiacich na bývanie, remeselnú činnosť, chov zvierat i oddych. V jej centrálnej časti sa nachádzal nestoriánsky kláštor s dvomi kostolmi. Išlo o pozostatky činnosti kresťanskej nestoriánskej komunity v predislamskom a  včasnoislamskom období.

Odkryv hospodárskej časti dvorca (foto M. Ruttkay).

V tomto roku sa pozornosť archeológov pod vedením M. Ruttkaya a K. Pietu sústreďovala na tri hlavné úlohy – a) dokumentáciu reliéfu krajiny a identifikáciu zaniknutých objektov, b), výskum dvorca č. 28,  c) spracovanie nálezov a virtuálna rekonštrukcia vybraných architektúr.

Vzhľadom na špecifické klimatické pomery tohtoročnej zimy sa ostrov – polopúšť po dlhých rokoch doslova zazelenala. To umožnilo identifikovať objekty aj na základe tzv. vegetačných príznakov. Tam, kde sa nachádzali rozpadnuté hlinené tehly sa vyskytovala červenkastá vegetácia, tam, kde boli pod zemou zaniknuté múry zo špecifického hlinito-kamenného materiálu naopak žiadna vegetácia nerástla. V kombinácii s podrobnou fotogrametriou snímok z drónu a geodetickým zameraním sa podarilo objaviť množstvo doteraz nepoznaných architektúr a zároveň je po prvý raz vyhotovený kvalitný plán strednej a východnej časti osady. Povrchová prospekcia priniesla aj veľký počet najmä keramických nálezov, ale i fragmentov sklenených nádob, ktoré prispejú k lepšiemu časovému zaradeniu objektov a ich funkčnej špecifikácii.

Al-Qusur – digitálna rekonštrukcia odkrytého dvorca (A. Arpáš, M. Ruttkay)

Vykopávky sa koncentrovali na odkryv dvorca č. 28. Potvrdili sa naše predpoklady, že išlo o dom remeselníka, ktorý sa špecializoval na prácu s polodrahokamami. Preskúmal sa centrálny viacpriestorový dom s rozmermi 8,4 x 10,8 m, ohradový múr, vstup do dvorca, časti hospodárskych objektov. Hlinené múry stáli spravidla na kamenných podmurovkách. Opätovne sa potvrdila viacfázovosť osídlenia. Prekvapením je zistenie, že remeselnícka činnosť – práca sa polodrahokamami tu prebiehala vo všetkých fázach osídlenia. Spomedzi nálezov sa vyníma temer 5 kg zlomkov polodrahokamov – najmä ametystov, ale napríklad i granátov. Početné fragmenty zvieracích kostí, keramika a fragmenty skiel zas pomôžu rekonštruovať život obyvateľov.

3D technológia

Terénne odkryvy a ich dokumentácia prebiehali s použitím najmodernejších technológií v oblasti digitalizácie a 3D archeológie. Všetky aktivity sú  na dennej báze dokumentované trojpriestorovo a podobne aj výber z najdôležitejších nálezov. Takýto prístup vytvára okrem akejsi digitálnej knihy – archívu aj podmienky na kvalitnú rekonštrukciu objektov. Tu sa využívajú aj poznatky z podobných typov hlinenej architektúry, ktorá je v tomto prostredí pomerne konzervatívna.

Prospekcia priniesla pomerne veľký počet nálezov, medzi inými aj unikátne súbory sklenených zlomkov (foto M. Ruttkay).

Výskum vytvára aj podmienky na širšiu spoluprácu v rámci SAV. Aktuálne vzorky kameňov analyzuje ústav vied o zemi (Pavol Siman), základnú chemickú analýzu skiel pravdepodobne zabezpečí Ústav anorganickej chémie. Zásluhu na úspešnom výsledku práce pracovníkov Archeologického ústavu SAV malo aj Veľvyslanectvo Slovenskej republike v Kuvajte. Archeologické výskumy na ostrove navštívila aj početná delegácia veľvyslancov akreditovaných v Kuvajte.

Kuvajtsko-slovenskej misii sa tak opätovne podarilo dosiahnuť unikátny výsledok. Po tom, ako v minulosti objavila pozostatky stredovekej „klimatizácie“ objektov a preskúmala palácové sídlo, v tomto roku objavila jedinečný dvorec so špecializáciou na spracovanie polodrahokamov. V závislosti od dostatku finančných zdrojov by výskumy mali pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Matej Ruttkay

Slovenská archeologická misia (M. Bartík, Zb. Robak, N. Vaššová, A. Arpáš, M. Ruttkay, K. Pieta, V. Mezey – foto KSAM)