cvndp publikacie publikacie

Vyšli tri nové archeologické knihy

Na konci roku 2018 sa v našej ponuke objavili tri nové knihy od našich archeológov. Objednať si ich môžete na e-mailovej adrese: gabriela.holkova@savba.sk

Príjemné čítanie!

 

minceNálezy mincí na Slovensku

Autor: Marek Budaj –Ján Hunka

Vydal: Archeologický ústav SAV

Rok vydania: 2018

Počet strán: 259

Cena: 28 Eur

sapropelitŠperk zo skla a sapropelitu u Keltov na Slovensku

Autor: Getrúda Březinová

Vydal: Archeologický ústav SAV

Rok vydania: 2018

Cena: 28 Eur

Obsah

 

radzovceRadzovce v období popolnicových polí

Architektonická rekonštrukcia stavieb na základe analýzy mazanice

Autor: Jozef Ďuriš

Vydal: Archeologický ústav SAV

Rok vydania: 2018

Cena: 36 Eur

Obsah