cvndp publikacie publikacie

Interná rozprava k doktorandským prácam

Dňa 22. marca 2016

sa uskutoční vo veľkej zasadačke na prízemí

INTERNÁ ROZPRAVA

k doktorandským prácam

 

9.00 hod.     Mgr. Peter HORVÁTH

Téma dizertačnej práce: Hospodársko-výmenné vzťahy v strednej a neskorej dobe laténskej v strednom Podunajsku na základe distribúcie grafitovej keramiky a žarnovov

Školiteľka: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.

 

10.00 hod.   Mgr. Andrea SLANÁ

Téma dizertačnej práce: Predmety dennej potreby a nástroje na sídliskách a pohrebiskách z 9.-12. storočia v západnej časti Slovenska

Školiteľ: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.

 

11.00 hod.    Mgr. Marek VLACH

Téma dizertačnej práce: Projevy římsko-germánských konfrontací na Moravě na základě geoinformačních analýz

Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

S doktorandskými prácami sa možno oboznámiť v knižnici Archeologického ústavu SAV Nitra.