cvndp publikacie publikacie

Archeológovia nepredpokladali praveké osídlenie v Tatrách, no potvrdilo sa

Tatranská jaskyňa Hučivá diera sa už pred 15 000 rokmi stala domovom pravekých ľudí. Dokázali to objavy archeológa Slovenskej akadémie vied Dr. Mariána Sojáka a poľského výskumníka Pawla Valde-Nowaka z Jagelovskej univerzity v Krakove. Koncom uplynulého týždňa ukončili svoj výskum v tatranskej jaskyni a prichádzajú so zisteniami, ktoré menia pohľad na praveké osídľovania Európy.

„Ide vôbec o prvú jaskyňu na území Tatier s doloženým  pravekým osídlením, tak na slovenskej, ako aj poľskej strane. O osídlení tatranských jaskýň sme nevedeli vôbec nič až do objavenia Hučivej diery. Ani sme ho nepredpokladali, veď v Tatrách boli ľadovce a hranica lesa bola na sklonku doby ľadovej podstatne nižšie. V jaskyni sme našli vzácnu štiepanú kamennú industriu magdaleniénskej kultúry, kosti lovných zvierat, a toto pochádza z neskorého paleolitu spred 15.-14 000 rokov,“ povedal Marián Soják z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Slovensko-poľská misia našla aj masívne zahĺbené ohnisko, ktorého popolovitú vrstvu s uhlíkmi momentálne analyzuje prof. Tomasz Goslar v Poznani pomocou rádiokarbónovej metódy. Tá preukáže absolútny vek neskoropaleolitického osídlenia, teda predpokladaný vek lovcov, ale aj ich koristi.

„Podľa nájdených kostí išlo o lovcov sobov, kamzíkov, kozorožcov, vysokej zveri, koní ale aj zajacov. V ohnisku, ktoré bolo z dôvodu chladu v zadných priestoroch jaskyne, sa našiel aj zlomok kostenej ihly, ktorou zošívali kusy spracovanej kože ulovenej zveri na výrobu odevu,“ upresnil archeológ.

Nájdené kamenné suroviny umožňujú vedcom predpovedať migračné trasy pravekých obyvateľov jaskyne. Dobre ich poznali a vedeli si ich zadovážiť aj z ďalekých oblastí. Do Hučivej diery prišli pravdepodobne z oblasti severne od hrebeňa Karpát, čo je dnešné južné Poľsko. Svedčia o tom poľské odrody pazúrikov či moravské rohovce.

Nitra, milá Nitra 2019 sa blíži

Od 4. do 7. júla sa v Nitre koná tradičná Nitra, milá Nitra. Rovnomenná hymnická pieseň a nitrianska znelka je jednotiacim rámcom pre Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti, ktoré obyvatelia Nitry slávia aj ako svoje dni Nitranov.

Z bohatého a pestrého programu si pracovníci Archeologického ústavu dovoľujú upriamiť Vašu pozornosť na prehliadky zachovaného torza monumentálnej nitrianskej stredovekej brány v suteréne Župného domu, ktorá sa uskutoční v Nitrianskej galérii 6. júla o 14.00 – 16.00 (Kapacita prehliadok obmedzená, bezplatné vstupenky sú k dispozícii v Turistickom informačnom centre Nitra).

Rovnako Vás srdečne pozývame na Martinský vrch a to 7. júla od 10:00 do 17:00, kde sa môžete stretnúť s archeológmi, pozrieť si Archeopark, dozviete sa nové informácie o Veľkej Morave, uvidíte vypaľovanie keramiky, môžete ochutnať historickú kuchyňu a počuť dobovú hudbu. Sprístupnený bude aj depozitár archeologických nálezov. Radi privítame najmenších aj dospelých fanúšikov archeológie.

Program na stiahnutie tu